Klinická psychologie – konkrétně a prakticky (Brno)

Uvažujete o práci v „klinice“? Na tomto semináři nahlédnete do zákulisí této profese, zjistíte, co všechno Vás jako psychologa ve zdravotnictví čeká, jak probíhá předatestační příprava v klinické psychologii (a k čemu je dobrá), jaká je reálná náplň práce a mnoho dalšího. Čerstvé informace přímo od zdroje přináší naše lektorka PhDr. Dagmar Fořtová.

Kde: Komenského náměstí 2, Brno
Kdy: 30. 4. 2022 (sobota)
Cena:  1300 Kč

Souhrnné informace

Rozsah kurzu: 7 vyučovacích hodin (45 min)

Lektorka: PhDr. Dagmar Fořtová

Datum: 30. 4. 2022 (sobota)

Časy: 9:00 – 16:00 (obědová pauza 75 min)

Max. počet účastníků: 15

Ukončení registrace: 30. 4. 2022 v 9:00 nebo po naplnění kapacity

Kontaktní osoba: Dagmar Fořtová (info@duchaplnekurzy.cz)

Registrace

Registrace se provádí pomocí následujícího Google Formuláře:

Registrace na kurz Klinická psychologie – konkrétně a prakticky 30.4.2022

Formulář se automaticky deaktivuje po dosažení limitu účastníků.

Je možné, že příchozí maily budou označeny jako spam. Prosíme Vás, abyste tedy kontrolovali i tuto složku.

Komu je seminář určen

Seminář je vhodný primárně pro všechny studenty a absolventy oboru Psychologie, kteří se zajímají o práci klinického psychologa či psychologa ve zdravotnictví. Dále je určen pro ty, kteří se chtějí zorientovat na své profesní cestě a dozvědět se více informací o práci psychologa ve zdravotnickém zařízení.

Forma

Seminář probíhá interaktivní formou, zažijete praktické ukázky, konkrétní příklady, skupinovou práci, bude představeno několik kazuistik z praxe, zkrátka dozvíte se to, co se ve škole neučí. Některé situace zažijete na vlastní kůži v rámci nácviku. Bude prostor na to, abyste se o této profesi dozvěděli vše, co Vás kdy zajímalo.

Co se dozvíte

 • náplň práce psychologa ve zdravotnictví/klinického psychologa
 • běžný pracovní den psychologa na různě zaměřených odděleních psychiatrické nemocnice
 • základy vedení terapeutického rozhovoru
 • co všechno obnáší specializační (předatestační) vzdělání v klinické psychologii, možnosti po atestaci
 • praktické postřehy z oddělení (jak odpovídat na záludné otázky pacientů, poprvé na skupině, role psychologa v terapeutickém týmu, …)
 • psychologické vyšetření (co říci na úvod, zásady průběhu, sdělování výsledků, …)
 • výhody a nevýhody práce v psychiatrické nemocnici
 • očekávání versus realita
 • zásady a nástrahy zdravotnické dokumentace (jak psát zápisy, psychologicko-lékařský slovník, …)
 • kazuistiky z klinické praxe

Od lektorky k tomu, jak to vzniklo

Pamatuji si, jak jsem se v průběhu svého studia nejvíce těšila na praktickou část, tedy až se dozvím, jak se ta práce vlastně ve skutečnosti dělá. Když to nepřicházelo ve čtvrťáku, pořád byla naděje v podobě páťáku. Až těsně před státnicemi jsem si naplno uvědomila, že na škole se to bohužel nedozvím. A tak jsem s touto téměř nulovou praktickou znalostí nastoupila do psychiatrické nemocnice, kde na mě čekalo 30 pacientek. Každá z nich s diagnózou závislosti na alkoholu a s očekáváním, že vím, jak jí pomoci. V průběhu své praxe (a hlavně na jejím začátku) jsem si několikrát říkala, jak bych „tohle a tamto“ potřebovala vědět dříve, abych na různé situace byla alespoň trochu připravená.
Z toho důvodu pořádám tento seminář, abych se s Vámi podělila o konkrétní a praktické tipy, které Vám mohou pomoci na Vaší cestě. Po množství teorie se konečně dozvíte, jak to chodí v praxi.

Realizace kurzu

Minimální počet přihlášených zájemců pro realizaci semináře je 12 osob.

Přednášející

PhDr. Dagmar Fořtová
 • Vystudovala jednooborovou psychologii na FF MU, kde později složila i rigorózní zkoušku. Momentálně pracuje pátým rokem v Psychiatrické nemocnici Bohnice. Tam působila na oddělení pro ženy léčící se ze závislosti na návykových látkách, dále na denním stacionáři určeném pro pacienty s duševním onemocněním z okruhu psychóz a v současnosti na akutním příjmovém oddělení. Rovněž pracuje v psychologické ambulanci PN Bohnice a provozuje soukromou poradenskou praxi.
 • Je zařazena do specializační přípravy v klinické psychologii.
 • Je frekventantkou Systematického psychoterapeutického výcviku v Gestalt terapii a v rámci dalšího vzdělávání absolvovala mnoho dalších specializačních kurzů (Kurz kompletní krizové intervence, kurz Rorschachovy metody, kurz Wechslerovy škály, Psycholog ve zdravotnictví, Tematicko-apercepční test, Hand Test a další).

Obranné mechanismy v psychoterapii a psychodiagnostice

Kurz seznámí se základním pojetím obranných mechanismů v kontextu diagnostiky a psychoterapie. Posluchačům budou představeny jednotlivé obranné mechanismy, bude objasněna jejich funkce v terapeutickém procesu a na kazuistických vinětách ukázána jejich projekce v diagnostických metodách (ROR, TAT).

Kde: Komenského náměstí 2, Brno
Kdy: 30.11. – 1.12.2019
Cena: 2 399 CZK

Souhrnné informace

Lektorka: PhDr. Táňa Fikarová, PhD.

Datum: 30. 11. – 1. 12. 2019

Časy: sobota 9:00 – 16:45 (včetně pauzy na oběd), neděle 8:30 – 11:45

Max. počet účastníků: 15

Kontaktní osoba: Dagmar Fořtová (info@duchaplnekurzy.cz)

Všichni účastníci získají osvědčení o absolvování kurzu.

 

Registrace

Registrace bude provedena pomocí následujícího Google Formuláře:

Registrace na kurz Obranné mechanismy v psychoterapii a psychodiagnostice 30. 11. – 1. 12. 2019

Formulář se automaticky deaktivuje po dosažení limitu účastníků.

Je možné, že příchozí maily po registraci budou označeny jako spam. Prosíme Vás, abyste tedy kontrolovali i tuto složku.

Popis kurzu

Kurz je koncipován tak, aby se účastníci seznámili s definicí jednotlivých obranných mechanismů, jejich funkcí a projevy v terapii a diagnostických metodách. Bude objasněn jejich vývoj a na kazuistických ukázkách ilustrována jejich důležitost při terapeutické a diagnostické práci. Definice obranných mechanismů vychází z psychodynamického teoretického zázemí.

Obsah kurzu

Posluchači se na kurzu seznámí nejprve s podrobnou definicí obranných mechanismů, jejich vývojem a projevem v terapeutickém procesu a vybraných diagnostických metodách.

V kurzu bude kladen důraz na objasnění obranných mechanismů jako diagnostického nástroje v terapii a v projektivních metodách. Na kazuistických vinětách budou ilustrovány obranné mechanismy v terapeutické práci, v protokolech Rorschachovy metody a Tematicko-apercepčního testu.

Podrobný obsah kurzu

 • Úvod do psychodynamické teorie a diagnostiky osobnosti se zaměřením na úlohu obranných mechanismů.
 • Definice jednotlivých obranných mechanismů.
 • Rozdělení obranných mechanismů dle vzniku ve vývoji.
 • Srovnání obranných mechanismů s copingovými strategiemi.
 • Obranné mechanismy v Rorschachově metodě (seznámení s validizovanými škálami – Lerner, Urist, Ipp).
 • Obranné mechanismy v Tematicko-apercepčním testu (Cramer).

7 Psychologů aneb jak to chodí v praxi

Jsi student psychologie? Její absolvent, který se nemůže rozhodnout pro specializaci? Nebo Tě prostě jen zajímá, jak pracuje třeba takový vězeňský psycholog? Pokud ano, 7 Psychologů je akce pro Tebe!

Přednáškový cyklus sedmi psychologů z různých psychologických oblastí, kteří Vás seznámí se základními informacemi a zajímavostmi ohledně své práce. Po množství teorie se konečně dozvíte, jak to chodí v praxi.

Kde: Komenského náměstí 2, Brno, 602 00
Kdy: 13. 4. 2019
Cena: 699 CZK

Souhrnné informace

Rozsah: 7 hodinových přednášek

Maximální počet účastníků: 50

Kontakt: info@duchaplnekurzy.cz

program

 • 9:00 – 10:00 – Mgr. Dagmar Fořtová – klinická psychologie se zaměřením na léčbu závislostí a práci v denním stacionáři pro psychotické klienty
 • 10:10 – 11:10 – Mgr. et Bc. Klára Procházková – školní psychologie
 • 11:20 – 12:20 – Mgr. Alžběta Michalčíková – psychologie zaměřená na somaticky nemocné – centrum kardiovaskulární a transplantační chirurgie
 • 12:20 – 13:45 – pauza na oběd
 • 13:45 – 14:45 – Mgr. et Bc. Michaela Pistulková Králová – pracovní psychologie
 • 14:55 – 15:55 – Mgr. Ivana Jakubeková – pedagogicko-psychologické poradenství
 • 16:05 – 17:05 – Mgr. Aneta Blahová – neuropsychologie
 • 17:15 – 18:15 – Mgr. Eva Vášová – vězeňská psychologie

Registrace

Registrace bude provedena pomocí následujícího Google Formuláře:

Registrace na přednáškový cyklus 7 Psychologů aneb jak to chodí v praxi

Formulář se automaticky deaktivuje po dosažení limitu účastníků.

Je možné, že příchozí maily po registraci budou označeny jako spam. Prosíme Vás, abyste tedy kontrolovali i tuto složku.

Komu je přednáškový cyklus určen

Přednáškový cyklus je vhodný pro všechny studenty a absolventy oboru Psychologie, kteří se chtějí zorientovat na své profesní cestě. Dále je určen zájemcům o tento obor a všem ostatním, kteří se chtějí dozvědět více informací o práci psychologa.

Forma

Cyklus bude probíhat formou přednášek jednotlivých psychologů, na závěr každé přednášky bude poskytnut prostor pro dotazy/diskuzi.

Obsah jednotlivých přednášek

Na každé přednášce se dozvíte, jaká je konkrétní náplň práce psychologů na jednotlivých pracovištích, co běžně řeší, s jakými případy se setkávají a s jakými problémy se při práci potýkají. Také se dozvíte, jak vypadá jejich typický den a s kým na pracovišti spolupracují. Získate informace o tom, jaká byla jejich očekávání, když se o zaměstnání ucházeli a jaká je realita. Zároveň zazní i doporučení toho, co je důležité k získání této práce (např. vhodné kurzy) a jaké jsou možnosti dalšího profesního růstu (např. informace o atestaci, apod.).

Přednášející

Mgr. Dagmar Fořtová – klinická psychologie se zaměřením na léčbu závislostí a práci v denním stacionáři pro psychotické klienty
 • vystudovala jednooborou psychologii na FF MU, momentálně pokračuje ve studiu a připravuje se na rigorózní zkoušku
 • je zařazena do specializační průpravy v klinické psychologii, která bude ukončena atestací. V rámci studia absolvovala dlouhodobou stáž v Psychiatrické nemocnici Brno na stanici pro mužskou klientelu se zaměřením na akutní a v omezené míře i intenzivní psychiatrickou péči o duševně nemocné
 • nyní pracuje v Psychiatrické nemocnici Bohnice na oddělení pro ženy léčící se ze závislosti na návykových látkách a dále na denním stacionáři určeném pro pacienty s duševním onemocněním z okruhu psychóz. Rovněž pracuje v psychologické ambulanci PN Bohnice.
 • je frekventantkou Systematického psychoterapeutického výcviku v Gestalt terapii a v rámci dalšího vzdělávání absolvovala Kurz kompletní krizové intervence, kurz Rorschachovy metody, Psycholog ve zdravotnictví, Tematicko-apercepční test, Hand Test a další.
Mgr. et Bc. Klára Procházková – školní psychologie
 • vystudovala obory Psychologie a Sociální pedagogika a poradenství na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně. Během studií pracovala jako vedoucí Dobrovolnického centra Ratolest Brno.
 • od roku 2012 se věnuje lektorování zážitkových a preventivních programů. V letech 2014-2018 působila jako školní psycholožka na ZŠ Horácké nám. v Brně.
 • absolvovala mj. Kurz kompletní krizové intervence, kurz Psycholog ve zdravotnictví a základní tříletou část somaticky zaměřeného psychoterapeutického výcviku v metodě Biosyntéza (2015-2018).
 • v rámci své praxe se věnuje zejména dětem, dospívajícím a jejich rodinám. V současné době je na rodičovské dovolené.
Mgr. Alžběta Michalčíková – psychologie pro somaticky nemocné
 • vystudovala jednooborovou psychologii FF MU a je klinickou psycholožkou s dlouholetou praxí
 • působila na psychiatrických i psychoterapeutických odděleních v PN Brno-Černovice, mimo práce s dospělými pracovala i na stážích na dětských odděleních
 • aktuálně pracuje jako klinická psycholožka v Centru kardiovaskulární a transplantační chirurgie v Brně a věnuje se pacientům před a po operačních zákrocích
 • ve své soukromé praxi pracuje s klienty v rámci psychoterapeutických konzultací
 • pracuje a celoživotně se vzdělává v kontextu dvou psychodynamických terapeutických směrů: katatymně imaginativní psychoterapie a jungiánské analytické psychoterapie
 • v rámci svého klinického a terapeutické vzdělávání absolvovala řadu kurzů a výcviků: Jungovsky orientovaná psychoterapie a KIP (pod vedení PhDr. L. Běťáka, Dr.med. Georga Glettlera, PhDr.D.Dufkové a dalších), arteterapie, Sandspiel (Mgr.P.Zach,3/2013), krizová intervence, adiktologie, psychosomatika, Spec.diferenciální diagnostika dospělých a další.
Mgr. et Bc. Michaela Pistulková Králová – pracovní psychologie
 • vystudovala jednooborovou psychologii na FF MU a zároveň obor Sociální pedagogika na PedF MU
 • v posledních letech se profiluje především v oblasti pracovní psychologie. Zároveň má zkušenosti i s výkonem práce sociální pracovnice v nízkoprahovém zařízení pro děti a mládež
 • přes tři roky působila v poradně Bílého kruhu bezpečí s obětmi trestných činů. Do oblasti pracovní psychologie se dostala přes agenturu Motiv P, kde se přes 3 roky věnovala vzdělávání dospělých, psychodiagnostice, koučinku, assessment a development centrům, kariérním konzultacím
 • aktuálně působí v ČSOB v útvaru HR, kam nastupovala na pozici recruitera pro jižní Moravu. Nyní již více než rok vede 10členný tým recruiterů, kteří působí v ČSOB po celé republice
 • v rámci dalšího vzdělávání absolvovala Kurz krizové intervence, Cílevědomý koučink, vzdělávání zaměřené na vedení assessment center, development center, behaviorální interview, poskytování zpětné vazby a další.
Mgr. Ivana Jakubeková – pedagogicko-psychologické poradenství
 • vystudovala jednooborovou psychologii na FF MU v Brně.
 • v minulosti pracovala v krizovém centru pro děti a dospívající v Brně. Absolvovala množství stáží a praxí na odborných pracovištích.
 • stála při zrodu projektu na podporu rozvoje kognitivních funkcí Mentem
 • pracovala pro Českou diakonii. Nyní pracuje v Oblastní pedagogicko-psychologické poradně Vyškov, pracoviště Blansko, kde se věnuje diagnostice a poradenství
 • provozuje soukromou psychologickou praxi.
Mgr. Aneta Blahová – neuropsychologie
 • původně šla studovat žurnalistiku a psychologii si přibrala jen mimochodem. Obor ji ale chytil natolik, že na magisterském studiu už pokračovala jen na psychologii.
 • během vysoké školy se jí narodily dvě děti, takže si dala krátkou pauzu. Pracovat začínala v soukromé psychologické ambulanci, ale krátce poté přešla na Oddělení klinické psychologie u Svaté Anny v Brně, kde pracuje doteď
 • provozuje malou soukromou praxi zaměřenou především na práci s hendikepovanými dětmi a jejich rodinami
 • toto téma ji provází také v soukromém životě i v dalším studiu Neurověd na Lékařské fakultě Masarykovy univerzity v Brně. Tématem její disertační práce je Raná psychodiagnostika dětí s neurologickým onemocněním projevujícím se zejména motorickým opožděním vývoje.
Mgr. Eva Vášová – vězeňská psychologie
 • vystudovala jednooborovou psychologii na FF MU
 • pracuje ve vězeňské službě jako psycholog v Ústavu pro výkon zabezpečovací detence, kde se setkává s pachateli násilných trestných činů s duševním onemocněním. Jedná se převážně o lidi s psychotickým onemocněním, poruchami osobnosti, mentální retardací a sexuálními deviacemi.
 • je na konci Na osobu zaměřeného psychoterapeutického výcviku
 • studuje doktorské studium, kde se zaměřuje na sexualitu žen ve výkonu trestu odnětí svobody
 • má za sebou úspěšně absolvovaný Kurz kompletní krizové intervence, Psycholog ve zdravotnictví, Řešení konfliktů, TAT, Hand test, a další.

Kompletní krizová intervence

Krizová intervence je psychoterapeutická služba a pomoc zaměřená na akutní potíže postiženého nebo jeho blízkých osob v naléhavých krizových situacích.

Kde: Komenského náměstí 2, Brno, 602 00
Cena: 20 490,- CZK

Souhrnné informace

Rozsah kurzu: 150 vyučovacích hodin  + zkouška
Lektorský tým (Déčko Liberec z.s.): Mgr. Kolářová Vendula, Mgr. Svobodová Zdeňka, MUDr. Šivicová Gabriela, Svačinová Šárka DiS., Mgr. Hermánková Lucie, Mgr. Husová Lucie

Kurz je akreditován MPSV (celoživotní vzdělávání v sociálních službách).

Místo: Komenského náměstí 2, Brno, 602 00

Max. počet účastníků: 21

Začátek registrace: již spuštěna

Ukončení registrace: 24. 1. 2019 v 17:00 (nebo po naplnění kapacity)

Kontaktní osoba: Dagmar Fořtová (info@duchaplnekurzy.cz)

Termíny

1. Modul: 25. – 27. 1. 2019
2. Modul: 22. – 24. 2. 2019
3. Modul: 15. – 17. 3. 2019
4. Modul: 5. – 7. 4. 2019
5. Modul: 3. – 5. 5. 2019
6. Modul: 7. – 9. 6. 2019

Časové schéma

 • pátek 14:00 – 20:00 (7 vyučovacích hodin)
 • sobota 8:30 – 19:15 (11 vyučovacích hodin, 1,5 h pauza na oběd)
 • neděle 8:30 – 13:30 (6 vyučovacích hodin)

Celkem tedy 150 vyučovacích hodin. Závěrečný modul končí v sobotu večer, v neděli budou probíhat zkoušky.

Registrace

Registrace bude provedena pomocí následujícího Google Formuláře:

Registrace na kurz Kompletní krizové intervence  25. 1. 2019 – 9.6.2019

Tento formulář bude aktivován v čase začátku registrace (viz výše). Do té doby se bude jevit jako vypnutý! Zároveň se formulář automaticky deaktivuje po dosažení limitu účastníků.

Je možné, že příchozí maily budou označeny jako spam. Prosíme Vás, abyste tedy kontrolovali i tuto složku.

Komu je kurz určen

Stávajícím či začínajícím pracovníkům krizových a kontaktních center a dalších pomáhajících a zdravotnických profesí, kteří se při své práci setkávají s klienty v krizových situacích. Dále je vhodný pro ty, kteří se chtějí zdokonalit v komunikaci s lidmi nejen v krizových situacích a pro studenty humanitních oborů.

Forma kurzu

Interaktivní výklad, brainstorming, modelování rozhovorů a situací, sebezkušenostní  techniky, kazuistiky, nácviky prvků práce s tělem.

V kurzu využíváme kombinace teoretických a praktických bloků s větším důrazem na praktickou část.  Témata a jednotlivé techniky obvykl  přizpůsobujeme na místě požadavkům a potřebám jednotlivých účastníků. Zohledňujeme jejich zkušenosti a očekávání.  Program rovněž flexibilně upravujeme dle únavy a energie skupiny. V úvodu obdrží každý účastník skripta Kompletní krizová intervence.

Obsah kurzu

 • Vymezení KI a  TKI  dle zákona o soc. službách
 • Definice krize, vznik a rozvoj krizových situací
 • Fáze krize
 • Symptomy krize, odhad závažnosti krize
 • Typy krizí
 • Druhy pomoci v krizových situacích
 • Principy a fáze krizové intervence
 • Typologie klientů v KI
 • Techniky vedení rozhovoru, obtížné navazování a ukončování kontaktu
 • Verbální a neverbální komunikace
 • Rozdíly při vedení KI tváří v tvář a TKI
 • Práce s emocemi v KI
 • Jednání s úzkostným klientem tváří v tvář
 • Jednání s agresivním klientem tváří v tvář – sebeobrana v KI
 • Práce s emocemi v telefonickém kontaktu – pláč, agrese, panika
 • Krizová intervence u dětí a dospívajících
 • Krizová intervence u seniorů
 • Rodinné a generační krize, krize partnerských vztahů –  práce s rodinou v KI
 • Vývojové krize
 • Sexuální problematika
 • Psychopatologie, závislosti
 • KI u psychotických klientů
 • Sociálně právní otázky
 • Oběti trestných činů, domácí násilí, pronásledování, syndrom CAN
 • Trauma
 • Práce se suicidálním klientem
 • Problematika truchlení a umírání
 • KI s více klienty, KI s rodinou
 • Využití práce s tělem v KI
 • Teologické otázky v KI
 • Prevence vyhoření, psychohygiena
 • Supervize, intervize

Podmínky k získání akreditovaného osvědčení:
Nutná 90% docházka a složení závěrečné zkoušky.

Lektorky

Mgr. et Mgr. Lucie Husová se lektorským aktivitám věnuje od roku 2008 (příprava a vedení zájmového kurzu psychologických aktivit, lektorka primární prevence). V roce 2011-12 se účastnila EU projektu na pozici psycholog a lektor adrenalinových aktivit. Poté (2013-14) pracovala ve Speciálně pedagogickém centru Poděbrady jako psycholog. Od roku 2014 působí jako psycholog v KC RIAPS.

Mgr. Vendula Kolářová od roku 1996 aktivně pracuje v telefonické krizové intervenci – LD Liberec, LD RIAPS, CKI Bohnice, Dona linka. Od roku 2001 pracovala jako psycholog v krizovém centru RIAPS v Praze. Od roku 2010 pracuje jako psychoterapeut pro oběti trestných činů v Bílém kruhu bezpečí. Od roku 2012 pracuje jako psycholog pro Zdravotnickou záchrannou službu Libereckého kraje. Zároveň se věnuje psychoterapii v privátní psychologické praxi v Liberci. Lektorské činnosti se věnuje od roku 1998 se zaměřením na oblasti sociálních služeb, školství a zdravotnictví.

Základy krizové intervence tváří v tvář

Krizová intervence tváří v tvář je psychoterapeutická služba a pomoc v přímém kontaktu zaměřená na akutní potíže postiženého nebo jeho blízkých osob v naléhavých krizových situacích.

Kde: Komenského náměstí 2, Brno, 602 00
Cena: 7199,- CZK

Souhrnné informace

Rozsah kurzu: 48 vyučovacích hodin
Lektorský tým: Mgr. Vendula Kolářová, MUDr. Valerie Štáfková, Mgr. et Mgr. Lucie Husová

Kurz je akreditován MPSV (celoživotní vzdělávání v sociálních službách).

Místo: Komenského náměstí 2, Brno, 602 00

Max. počet účastníků: 21

Začátek registrace: již spuštěna

Ukončení registrace: 20. 9. 2018 v 17:00 (nebo po naplnění kapacity)

Kontaktní osoba: Dagmar Fořtová (info@duchaplnekurzy.cz)

Termíny

1. modul: 21. – 23. 9. 2018
2. modul: 16. – 18. 11. 2018

Časové schéma

 • pátek 14,00 – 20,00h (7 vyučovacích hodin)
 • sobota 8,30 – 19,15h (11 vyučovacích hodin, 1,5h pauza na oběd)
 • neděle 8,30 – 13,30h (6 vyučovacích hodin)

Celkem tedy 48 vyučovacích hodin (dva víkendy).

Registrace

Registrace bude provedena pomocí následujícího Google Formuláře:

Registrace na kurz Základy krizové intervence tváří v tvář 21. 9. 2018

Tento formulář bude aktivován v čase začátku registrace (viz výše). Do té doby se bude jevit jako vypnutý! Zároveň se formulář automaticky deaktivuje po dosažení limitu účastníků.

Je možné, že příchozí maily budou označeny jako spam. Prosíme Vás, abyste tedy kontrolovali i tuto složku.

Komu je kurz určen

Stávajícím či začínajícím pracovníkům krizových a kontaktních center a dalších pomáhajících a zdravotnických profesí, kteří se při své práci setkávají s klienty v krizových situacích. Dále je vhodný pro ty, kteří se chtějí zdokonalit v komunikaci s lidmi nejen v krizových situacích a pro studenty humanitních oborů.

Forma kurzu

V kurzu využíváme kombinace teoretických a praktických bloků s větším důrazem na praktickou část. Témata a jednotlivé techniky obvykle přizpůsobujeme na místě požadavkům a potřebám jednotlivých účastníků. Zohledňujeme jejich zkušenosti a očekávání. Program rovněž flexibilně upravujeme dle únavy a energie skupiny. V úvodu kurzu účastníci obdrží skripta Krizové intervence.

Obsah kurzu

 • Definice krize, vznik a rozvoj krize, fáze krize
 • Symptomy krize, odhad závažnosti krize
 • Typy krizí
 • Druhy pomoci v krizových situacích
 • Principy a fáze krizové intervence
 • KI u jednotlivců, rodin, skupin
 • Práce s emocemi u klientů v krizi – úzkost, agrese, panika, pláč
 • Krize rodinných a partnerských vztahů
 • Akutní trauma a posttrauma
 • KI u chronických duševních onemocnění
 • Depresivní a suicidální klient
 • Zvládání obtížných klientů
 • Kazuistické příběhy a praktická část

Podmínky k získání akreditovaného osvědčení:
Nutná 90% docházka a složení závěrečné zkoušky.

Lektorky

Mgr. et Mgr. Lucie Husová se lektorským aktivitám věnuje od roku 2008 (příprava a vedení zájmového kurzu psychologických aktivit, lektorka primární prevence). V roce 2011-12 se účastnila EU projektu na pozici psycholog a lektor adrenalinových aktivit. Poté (2013-14) pracovala ve Speciálně pedagogickém centru Poděbrady jako psycholog. Od roku 2014 působí jako psycholog v KC RIAPS.

Mgr. Vendula Kolářová od roku 1996 aktivně pracuje v telefonické krizové intervenci – LD Liberec, LD RIAPS, CKI Bohnice, Dona linka. Od roku 2001 pracovala jako psycholog v krizovém centru RIAPS v Praze. Od roku 2010 pracuje jako psychoterapeut pro oběti trestných činů v Bílém kruhu bezpečí. Od roku 2012 pracuje jako psycholog pro Zdravotnickou záchrannou službu Libereckého kraje. Zároveň se věnuje psychoterapii v privátní psychologické praxi v Liberci. Lektorské činnosti se věnuje od roku 1998 se zaměřením na oblasti sociálních služeb, školství a zdravotnictví.

Psychosomatické poruchy a jejich psychoterapie

Kurz seznámí se základním pojetím psychosomatických poruch a terapeutických postupů, jež se využívají při jejich léčbě. Posluchačům budou nabídnuty možnosti práce s dospělými i dětskými pacienty s psychosomatickými poruchami a lékařsky nevysvětlitelnými příznaky (MUS – Medically Unexplained Symptoms). Kurz je teoreticky založen na aktuálním biopsychosociálním, holistickém přístupu k těmto obtížím.

Souhrnné informace

Cena: 2599 CZK

Rozsah kurzu: 16 vyučovacích hodin

Lektorky: PhDr. Táňa Fikarová, PhD.; Mgr. Kateřina Ingrová

Datum: 12. – 13. 5. 2018
Časy (so + ne):  9:00 – 12:30, 14:00 – 17:30

Místo: bude upřesněno (Brno)

Max. počet účastníků: 20

Začátek registrace: registrace již zahájena
Ukončení registrace: 11.5.2018 v 17:00 nebo po naplnění kapacity

Kontaktní osoba: Dagmar Fořtová (info@duchaplnekurzy.cz)

Všichni účastníci získají osvědčení o absolvování kurzu.

Registrace

Registrace bude provedena pomocí následujícího Google Formuláře:

Psychosomatické poruchy a jejich psychoterapie 12. – 13. 5. 2018

Tento formulář bude aktivován v čase začátku registrace (viz výše). Do té doby se bude jevit jako vypnutý! Zároveň se formulář automaticky deaktivuje po dosažení limitu účastníků.

Popis kurzu

Kurz je koncipován tak, aby se účastníci seznámili nejprve s projevy, příčinami a především funkcí psychosomatických projevů v kontextu klasifikace MKN-10. Následují témata věnovaná konkrétním způsobům práce s pacienty včetně sebezkušenosti. Část kurzu bude věnována specifické problematice psychosomatických obtíží u dětských pacientů.

Obsah kurzu

Posluchači se na kurzu seznámí s typologií psychosomatických onemocnění, jejich mechanismy vzniku, udržování a možnostmi jejich terapie v rámci bio-psycho-sociálního modelu.

K možné práci s lidmi s psychosomatickými obtížemi je nutné pochopení mechanismu vzniku a udržování obtíží. V kurzu bude kladen důraz na mezioborovou spolupráci odborníků, zejména lékařů, psychologů a fyzioterapeutů. Cílem kurzu je zejména zvýšit kompetence odborníků pracovat v praxi s touto problematikou.

Součástí kurzu jsou kazuistické ukázky koncipované dle různých psychosomatických témat. V případě zájmu mohou být pro dokreslení problematiky představeny profily psychosomatických pacientů v psychologických testových metodách.

Podrobný obsah kurzu
 • Typologie a klasifikace psychosomatických obtíží, vlastní zkušenosti účastníků s pacienty s touto problematikou
 • Imaginativní a relaxační techniky (práce s tělem) jako metody první volby při léčbě psychosomatických obtíží
 • Terapie zaměřená na regulaci emocí (mentalizace, reflektivní funkce)
 • Úvod do terapie využívající všímavost (mindfulness)
 • Jak vést rozhovor s psychosomatickým pacientem
 • Možnosti a limity práce psychologa s psychosomatickým pacientem
 • Psychosomatické obtíže u dětí
 • Kazuistické případy

Lektorky

PhDr. Táňa Fikarová, PhD.

Vystudovala jsem jednooborovou psychologii na FF MU. Po dobu 5 let jsem pracovala jako psycholožka ve Fakultní nemocnici u sv. Anny a Fakultní nemocnici Brno. Zde jsem získala zkušenosti s poradenstvím a psychoterapií dětí i dospělých. Dlouhodobě se věnuji studiu a výuce diagnostiky (zejména projektivních metod). Aktuálně pracuji jako odborná asistentka na Pedagogické fakultě MU a externě spolupracuji s FSS MU, jako supervizor projektivních psychodiagnostických metod spolupracuji s Psychiatrickou nemocnicí Havlíčkův Brod. Rovněž poskytuji supervizi kolegům v oblasti psychodiagnostiky. Od roku 2010 provozuji soukromou psychologickou praxi Terapie pod Špilberkem.

Mgr. Kateřina Ingrová

Studium jednooborové psychologie na FF MU jsem ukončila v roce 2001. Od roku 2008 jsem kandidátkou Brněnského institutu psychoterapie. Zkušenosti s psychodiagnostikou, poradenstvím a psychoterapií jsem získávala v rámci zaměstnání v uprchlickém zařízení MV ČR Zastávka, Pedagogicko-psychologické poradně v Břeclavi a Fakultní nemocnici Brno, kde působím dosud na odd. Dětské psychiatrie a klinické psychologie. Ve své práci se dlouhodobě věnuji zejména péči o klienty s psychosomatickými obtížemi. Externě spolupracuji s FSpS MU a IES Podané ruce. Psychologickou praxi (www.terapiepodspilberkem.cz) provozuji od r. 2012. Ve své praxi se věnuji dospělým i dětským klientům.

Tematicko-apercepční test (TAT)

Kurz seznámí se základními principy interpretace Tematicko-apercepčního testu. Důraz bude kladen na vyzývací charakteristiky testu, interpretační systémy, kazuistické ukázky. Kurz má přispět k rozvoji základních praktických dovedností v používání TAT.

Souhrnné informace

Rozsah kurzu: 16 vyučovacích hodin
Lektorka: PhDr. Táňa Fikarová, PhD.
Datum: 1. -2 . 12. 2018
Časy: sobota 9:00 – 18:00 (hodinová pauza na oběd), neděle 8:30 – 12:30
Místo: Komenského náměstí 2, Brno
Cena: 2099 CZK
Max. počet účastníků: 15
Ukončení registrace: 30. 11. 2018 v 17:00 nebo po naplnění kapacity
Kontaktní osoba: Dagmar Fořtová (info@duchaplnekurzy.cz)

Všichni účastníci získají osvědčení o absolvování kurzu.

Registrace

Registrace se provádí pomocí následujícího Google Formuláře:

Registrace na kurz Tematicko-apercepční test 1.12.2018

Formulář se automaticky deaktivuje po dosažení limitu účastníků.

Je možné, že příchozí maily budou označeny jako spam. Prosíme Vás, abyste tedy kontrolovali i tuto složku.

Popis metody

Tematicko-apercepční test (zkráceně TAT) je individuální projektivní test osobnosti, který využívá naraci klienta (příběhovost) k pochopení jeho vnitřního světa. Současné interpretační systémy TAT se zaměřují u jedince na: pojetí světa, percepci a myšlení, vztah k sobě a druhým, emoce, obranné mechanismy, zralost self.
Během vyšetření si tedy klademe tyto základní otázky:

1. Co příběhem klient sděluje? Jaké je poselství příběhu?
2. Jak je příběh kongruentní se stimulem?
3. Jakým způsobem je příběh rozvíjen?
4. Jaká je úroveň decentrace v interpersonálním prostoru?
5. Jaká je podoba emocí v příběhu?
6. Jaká je úroveň obranných mechanismů?

Obsah kurzu

Možnosti praktického využití TAT při psychodiagnostice, jeho postavení mezi projektivními metodami.
Posluchači se na kurzu seznámí s administrací a vyzývacími charakteristikami jednotlivých tabulí.
Těžištěm kurzu je seznámení s jednotlivými aktuálními interpretačními systémy: Interpersonální decentrací (S. R. Jenkins), Afektivní škálou (A. Thomas) a Manuálem obranných mechanismů (P.Cramer).
Součástí kurzu jsou kazuistické ukázky koncipované dle různých psychopatologických témat.

Podrobný obsah kurzu

 • praktický úvod do teorie osobnosti
 • postavení TAT v projektivní diagnostice,
 • validita a reliabilita TAT,
 • rozdíly a podobnosti TAT a Rorschachovy metody,
 • vyzývací charakter TAT tabulí,
 • Interpersonální decentrace (S. R. Jenkins)
 • Afektivní škála (A. Thomas)
 • Manuál obranných mechanismů (P. Cramer)
 • Kazuistiky (s přihlédnutím k převládající psychopatologii u klienta).

Lektorka

Vystudovala jsem jednooborovou psychologii na FF MU. Po dobu 5 let jsem pracovala jako psycholožka ve Fakultní nemocnici u sv. Anny a Fakultní nemocnici Brno. Zde jsem získala zkušenosti s poradenstvím a psychoterapií dětí i dospělých. Dlouhodobě se věnuji studiu a výuce diagnostiky (zejména projektivních metod). Aktuálně pracuji jako odborná asistentka na Pedagogické fakultě MU a externě spolupracuji s FSS MU, jako supervizor projektivních psychodiagnostických metod spolupracuji s Psychiatrickou nemocnicí Havlíčkův Brod. Rovněž poskytuji supervizi kolegům v oblasti psychodiagnostiky. Od roku 2010 provozuji soukromou psychologickou praxi Terapie pod Špilberkem.
Jsem členkou Rorschachovy společnosti. TAT se věnuji výzkumně i klinicky, spolueditovala jsem monografii Tematicko-apercepční test: interpretační perspektivy. 1. vyd. Nové Zámky: Psychoprof, s.r.o, 2012.

Muzikoterapeutický seminář

V první části semináře se seznámíte se švédskou FMT metodou, druhá část bude věnovaná kreativní kognitivně-behaviour orientované muzikoterapii. Workshop proběhne interaktivní, prožitkovou formou.

Kde: Brno, místo konání bude upřesněno
Cena:  600 CZK

Souhrnné informace

Rozsah kurzu: 6 vyučovacích hodin

Lektorka: PhDr. Katarína Grochalová

Datum: 11.11.2017

Čas: sobota 9:00 – 13:30

Max. počet účastníků: 14

Začátek registrace: již spuštěna
Ukončení registrace: 10.11.2017 v 17:00 nebo po naplnění kapacity

Kontaktní osoba: Dagmar Fořtová (info@duchaplnekurzy.cz)

Všichni účastníci získají osvědčení o absolvování semináře.

Registrace

Registrace bude provedena pomocí následujícího Google Formuláře:

Registrace na kurz Muzikoterapeutický seminář 11.11.2017

Tento formulář bude aktivován v čase začátku registrace (viz výše). Do té doby se bude jevit jako vypnutý! Zároveň se formulář automaticky deaktivuje po dosažení limitu účastníků.

Popis

Švédská FMT-metoda
FMT-metoda – Funktionsinriktad musikterapi – t.j. muzikoterapie zaměřená na rozvoj funkcí, založena Lasse Hjelmem (1925-2010), v Uppsale ve Švédsku. Jedná se o specifickou metodu neuro-muskulární, non-verbální, s individuální prací s klientem. Terapeutická intervence pomocí FMT-metody cíleně a vyváženě působí na oblast motorickou, senzorickou, emocionální a kognitivní. Non-verbalita vede k vlastní reakci, činnosti, myšlení a plánování klienta. Terapie pomocí FMT-metody je ve své rozvinuté formě náročná na řešení, ale není stresující. Její přesná struktura vytváří pro klienta pocit bezpečí a psycho-somatické uvolnění.
Podrobnější popis metody a využití v praxi najdete na stránkách: www.muzikoterapie.cz – rozhovory, anebo www.fmt-metoden.se – švédská a anglická verze.

Kreativní kognitivně-behaviour orientovaná muzikoterapie, verbální, skupinová
Při koncepci muzikoterapeutických technik se částečně inspiruji švédským programem MUISK – Musik inför skolan – tj. hudba u dětí předškolního věku. Přizpůsobila jsem aktivity našim podmínkám a vycházím z pozorování potřeb dětí a mladistvých, kteří vyžadují speciální péči. Jedná se o klienty s různým typem zdravotního postižení, včetně zrakových vad. Prezentace bude převážně prožitkovou formou, při níž ukážu styčné body FMT-metody s kognitivně-behaviour orientovanou muzikoterapií a vhodnost kombinace obou metod.

O lektorce

Katarína Grochalová, PhDr., je diplomovaný hudební terapeut FMT-metody. Studovala FMT-metodu na hudebně-terapeutickém institutu ve švédské Uppsale. Kromě toho absolvovala hudebně-terapeutický kurz M. Gerlichové v Praze, základní a první licenční kurz Tomatisovy metody ve Stockholmu a výcvik programu MUISK v Uppsale.

Pracuje jako hudební terapeut na SŠ, ZŠ a MŠ pro zrakově handicapované v Brně a věnuje se přednáškové činnosti. Je autorkou článků o FMT-metodě a příspěvku v publikaci Základy muzikoterapie – Grada, 2009. Je členkou asociace švédských muzikoterapeutů.

Základní přístupy a principy v katatymně imaginativní psychoterapii

KIP patří do velké skupiny dynamicky orientovaných psychoterapií a k terapeutickým postupům s nejširším užitím. Kurz vás seznámí se základními teoretickými východisky a principy, zažijete proces imaginace sebezkušenostně a přiblížíte si tak, jaký má vliv na prožívání člověka při psychoterapeutickém procesu.

Kde: Pekařská 44, Brno
Cena:  2 499 Kč

Souhrnné informace

Rozsah kurzu: 16 vyučovacích hodin

Lektorka: Mgr. Alžběta Michalčíková

Datum: 21. – 22. 11. 2020

Časy: sobota 8:30 – 17:30 (hodinová pauza na oběd), neděle 8:30 – 13:30

Max. počet účastníků: 9

Ukončení registrace: 20. 11. 2020 v 17:00 nebo po naplnění kapacity

Kontaktní osoba: Dagmar Fořtová (info@duchaplnekurzy.cz)

Všichni účastníci získají osvědčení o absolvování kurzu.

Registrace

Registrace se provádí pomocí následujícího Google Formuláře:

Registrace na kurz Základní přístupy a principy v katatymně imaginativní psychoterapii 21. 11. 2020

Formulář se automaticky deaktivuje po dosažení limitu účastníků.

Je možné, že příchozí maily budou označeny jako spam. Prosíme Vás, abyste tedy kontrolovali i tuto složku.

Popis

KIP nabízí v mnoha ohledech více než převážně verbální postupy, a to možnost cíleného a účinného řízení regresivních procesů – díky zcela specifickému technickému repertoáru podněcuje, podporuje a vyvolává proces symbolizace, což je podstatným předpokladem pro případné strukturální osobnostní změny. Implikuje orientaci na jednání, protože v imaginativní rovině jde nepřetržitě o aktivitu. KIP je léčebný postup, jehož teoretické pozadí je sice ovlivněno psychoanalýzou, avšak terapeutický setting se od ní významně liší. Terapeut doprovází denní snění takříkajíc „in statu nascendi“ (C.G.Jung) – terapeut je v každém okamžiku s klientem v kontaktu. KIP prokázala účinnost, která odpovídá dnešním standardům. V posledních letech stále vzrůstá význam imaginace jako média pro psychoterapeutické procesy, zvláště v kontextu terapie traumatu.

(S použitím Hanscarl Leuner, Katatymně imaginativní psychoterapie, 2007)

Obsah kurzu

Seznámení s katatymně imaginativní psychoterapií, výhody a možnosti jejího využití včetně kontraindikace, základní postupy a principy možnosti práce, průběh rozvíjení kreativním a individuálním způsobem, kazuistické ukázky.

Kurz probíhá formou workshopu i sebezkušenostní práce s metodou. Součástí je doplnění teoretickým a strukturovaným rámcem, který přiblíží techniku a podstatu práce s imaginacemi. Nabízí seznámení s podstatou symbolické imaginativní práce, protagonistické ukázky práce, zážitek pozic pozorovatel/klient při společné práci, dále diskuzi a otevřený přístup k otázkám a potřebám účastníků kurzu. Nejde pouze o seminární formu a očekává se aktivní zapojení účastníků.

Kurz rozhodně nesměřuje k možnosti, aby absolventi kurzu mohli KIP provádět. Jde pouze o poskytnutí širšího a hlubšího poznání principů tohoto psychoterapeutického procesu a získání teoretických základů.

Podrobněji k obsahu kurzu

 • Vznik katatymně imaginativní psychoterapie (KIP), H.Leuner
 • Využití KIP
 • Imaginace a proces symbolizace
 • Denní sen
 • Sebezkušenost – imaginace – propracování vlastní sebezkušenosti
 • Terapie – setting
 • Teoretický rámec: metodické kroky, princip věkové regrese, co jsou to stupně a motivy, principy práce terapeuta – intervenční techniky, doprovázení denního snu
  co je to asociativní postup a aktivace zdrojů, přenos a protipřenos, fokusing
 • Individuální sebezkušenostní práce – protagonistická ukázka pod vedením lektorky
 • Kazuistiky

Po celou dobu doplňováno zodpovídáním dotazů dle potřeb účastníků.

Lektorka

Ve chvíli konzultace není pro mne nic důležitějšího než klient a jeho příběh.

Mgr. Alžběta Michalčíková vystudovala jednooborovou psychologii FF MU a je klinickou psycholožkou s dlouholetou praxí. Působila na psychiatrických i psychoterapeutických odděleních v PN Brno-Černovice, mimo práce s dospělými pracovala i na stážích na dětských odděleních. Aktuálně pracuje jako klinická psycholožka v Centru kardiovaskulární a transplantační chirurgie v Brně, kde se věnuje pacientům před a po operačních zákrocích. Mimo to ve své soukromé praxi pracuje s klienty v rámci psychoterapeutických konzultací.

Patří k lidem, které jejich profese nesmírně baví a zajímá. Psychoterapie je pro ni tvořivá práce. Využívá ráda práci se symboly, archetypy, představami, sny, mýty a pohádkami, kresbou a fantazií. Klientům nabízí v terapii přístup KIP i práci s metodou Sandplay, které považuje za velice užitečný a efektivní nástroj při terapeutické práci.

Pracuje a celoživotně se vzdělává v kontextu dvou psychodynamických terapeutických směrů: katatymně imaginativní psychoterapie a jungiánské analytické psychoterapie. V rámci svého klinického a terapeutického vzdělávání absolvovala řadu kurzů a výcviků: výcvikový program pro analytickou psychologii a KIP (pod vedení PhDr. L. Běťáka, Dr.med. Georga Glettlera, PhDr. D.Dufkové a dalších), arteterapie, Sandspiel/Sandplay (Mgr.P.Zach, 3/2013, Dr.Mark Pearson a Helen Wilson, Expressive Therapies Institut of Australia), krizová intervence, adiktologie, psychosomatika, Spec.diferenciální diagnostika dospělých a další. Vlastní mimo jiné certifikáty pro práci s metodami a testy jako jsou Rorschach test, Hand test, MMPI-II, Baumtest, WJ Test of Cognitive Abilities, WAIS-III.

psychoterapie-brno.weebly.com

Hypnóza – tajemství a skutečnost

Co je a co není hypnóza? Mohu také zažít hypnózu? Je hypnotický trans zajímavější než běžný spánek? Je možné skrze hypnózu přinutit někoho udělat něco, co by nikdy udělat nechtěl? Jak je vlastně možné využívat hypnózu v rozhovoru s druhým člověkem při směřování k pozitivním změnám v jeho životě? Jak to dělal Milton H. Erickson? Možná už toho o hypnóze hodně víte a možná se chcete dozvědět něco navíc. Především Vás ale jistě zláká osobní zkušenost, skrze kterou můžete na práci Vašeho nevědomí nahlížet zcela novým způsobem.

Kde: ZŠ Herčíkova 19, Brno

Cena: 2450 CZK

Souhrnné informace

Rozsah kurzu: 16 vyučovacích hodin

Lektor: Mgr. Daniel Žahour

Datum: 25. – 26. 3. 2017 (sobota + neděle)

Časy: sobota 9:00 – 17:00, hodinová pauza na oběd
neděle: 8:30 – 15:00, půl hodinová pauza na oběd

Max. počet účastníků: 10

Začátek registrace: čtvrtek 9.2.2017 v 17:00

Ukončení registrace: 24.3.2017 v 17:00 (nebo po naplnění kapacity)

Kontaktní osoba: Dagmar Fořtová (info@duchaplnekurzy.cz)

Všichni účastníci získají osvědčení o absolvování kurzu.

Registrace

Registrace bude provedena pomocí následujícího Google Formuláře:

Registrace na kurz Hypnóza – tajemství a skutečnost 25. – 26. 3. 2016

Tento formulář bude aktivován v čase začátku registrace (viz výše). Do té doby se bude jevit jako vypnutý! Zároveň se formulář automaticky deaktivuje po dosažení limitu účastníků.

Obsah kurzu

Kurz je zaměřen prakticky. Převážná většina času v obou dnech bude věnována vlastnímu nácviku, cvičení ve dvojicích/trojicích či skupinové práci s následným review. Vhodné je pohodlné oblečení, ochota učit se novému a sdílet osobní prožitky uvnitř skupiny.

1. den

 • Hypnóza a hypnoterapie
 • Psychoterapeutický výcvik a kurzy o hypnóze
 • Koncept vědomí a nevědomí
 • Klasická hypnoterapie
 • Hypnabilita a její zkoušky
 • Indukce hypnózy
 • Sugesce a některé transové fenomény
 • Nedirektivní hypnoterapie Miltona H. Ericksona
 • Ernest L. Rossi – učení na buněčné, genetické úrovni

2. den

 • Provázení a vedení klienta
 • Komunikační hypnoterapie
 • Truismy, přímé a nepřímé sugesce, vazby a dvojné vazby
 • Metafory v hypnoterapii
 • Vybrané kazuistiky, video
 • Autohypnóza a autogenní trénink
 • Imaginace a vedení v transovém stavu

Po celou dobu doplňováno zodpovídáním dotazů dle potřeb účastníků.

Upozornění: Naučit se správně provádět hypnózu vyžaduje několik let intenzivního studia a nácviku. Proto, prosím, berte na vědomí, že náplní tohoto kurzu je především seznámení se základními fakty o hypnóze. Přestože součástí kurzu jsou praktické nácviky, jeho absolvováním se z Vás nestanou hypnoterapeuti.

Lektor – Mgr. Daniel Žahour

Působí jako psycholog v oblasti poradenské psychologie, školní psychologie, psychologie práce a řízení. Ve své soukromé praxi pracuje s klienty v rámci terapeutických konzultací při využití hypnózy nejčastěji s tématy osobních vztahů, odstraňování zlozvyků, závislostí, dosahování specifických cílů, redukci stresu, práci na osobním rozvoji, posilování vnitřní motivace apod. Při práci s klientem vychází především ze systemického a na řešení orientovaného přístupu. Vystudoval jednooborovou psychologii na MU v Brně, absolvoval psychoterapeutický výcvik Hypnotická i nehypnotická komunikační a strategická psychoterapie Miltona H. Ericksona pod vedením MUDr. F. Matušky, Kurz hypnózy u prof. PhDr. S. Kratochvíla, CSc. a další vzdělávání na poli komunikační a strategické psychoterapie a psychologické diagnostiky.

www.psycholog-zahour.cz