Základy krizové intervence tváří v tvář

Krizová intervence tváří v tvář je psychoterapeutická služba a pomoc v přímém kontaktu zaměřená na akutní potíže postiženého nebo jeho blízkých osob v naléhavých krizových situacích.

Kde: Komenského náměstí 2, Brno, 602 00
Cena: 7199,- CZK

Souhrnné informace

Rozsah kurzu: 48 vyučovacích hodin
Lektorský tým: Mgr. Vendula Kolářová, MUDr. Valerie Štáfková, Mgr. et Mgr. Lucie Husová

Kurz je akreditován MPSV (celoživotní vzdělávání v sociálních službách).

Místo: Komenského náměstí 2, Brno, 602 00

Max. počet účastníků: 21

Začátek registrace: již spuštěna

Ukončení registrace: 20. 9. 2018 v 17:00 (nebo po naplnění kapacity)

Kontaktní osoba: Dagmar Fořtová (info@duchaplnekurzy.cz)

Termíny

1. modul: 21. – 23. 9. 2018
2. modul: 16. – 18. 11. 2018

Časové schéma

 • pátek 14,00 – 20,00h (7 vyučovacích hodin)
 • sobota 8,30 – 19,15h (11 vyučovacích hodin, 1,5h pauza na oběd)
 • neděle 8,30 – 13,30h (6 vyučovacích hodin)

Celkem tedy 48 vyučovacích hodin (dva víkendy).

Registrace

Registrace bude provedena pomocí následujícího Google Formuláře:

Registrace na kurz Základy krizové intervence tváří v tvář 21. 9. 2018

Tento formulář bude aktivován v čase začátku registrace (viz výše). Do té doby se bude jevit jako vypnutý! Zároveň se formulář automaticky deaktivuje po dosažení limitu účastníků.

Je možné, že příchozí maily budou označeny jako spam. Prosíme Vás, abyste tedy kontrolovali i tuto složku.

Komu je kurz určen

Stávajícím či začínajícím pracovníkům krizových a kontaktních center a dalších pomáhajících a zdravotnických profesí, kteří se při své práci setkávají s klienty v krizových situacích. Dále je vhodný pro ty, kteří se chtějí zdokonalit v komunikaci s lidmi nejen v krizových situacích a pro studenty humanitních oborů.

Forma kurzu

V kurzu využíváme kombinace teoretických a praktických bloků s větším důrazem na praktickou část. Témata a jednotlivé techniky obvykle přizpůsobujeme na místě požadavkům a potřebám jednotlivých účastníků. Zohledňujeme jejich zkušenosti a očekávání. Program rovněž flexibilně upravujeme dle únavy a energie skupiny. V úvodu kurzu účastníci obdrží skripta Krizové intervence.

Obsah kurzu

 • Definice krize, vznik a rozvoj krize, fáze krize
 • Symptomy krize, odhad závažnosti krize
 • Typy krizí
 • Druhy pomoci v krizových situacích
 • Principy a fáze krizové intervence
 • KI u jednotlivců, rodin, skupin
 • Práce s emocemi u klientů v krizi – úzkost, agrese, panika, pláč
 • Krize rodinných a partnerských vztahů
 • Akutní trauma a posttrauma
 • KI u chronických duševních onemocnění
 • Depresivní a suicidální klient
 • Zvládání obtížných klientů
 • Kazuistické příběhy a praktická část

Podmínky k získání akreditovaného osvědčení:
Nutná 90% docházka a složení závěrečné zkoušky.

Lektorky

Mgr. et Mgr. Lucie Husová se lektorským aktivitám věnuje od roku 2008 (příprava a vedení zájmového kurzu psychologických aktivit, lektorka primární prevence). V roce 2011-12 se účastnila EU projektu na pozici psycholog a lektor adrenalinových aktivit. Poté (2013-14) pracovala ve Speciálně pedagogickém centru Poděbrady jako psycholog. Od roku 2014 působí jako psycholog v KC RIAPS.

Mgr. Vendula Kolářová od roku 1996 aktivně pracuje v telefonické krizové intervenci – LD Liberec, LD RIAPS, CKI Bohnice, Dona linka. Od roku 2001 pracovala jako psycholog v krizovém centru RIAPS v Praze. Od roku 2010 pracuje jako psychoterapeut pro oběti trestných činů v Bílém kruhu bezpečí. Od roku 2012 pracuje jako psycholog pro Zdravotnickou záchrannou službu Libereckého kraje. Zároveň se věnuje psychoterapii v privátní psychologické praxi v Liberci. Lektorské činnosti se věnuje od roku 1998 se zaměřením na oblasti sociálních služeb, školství a zdravotnictví.