Tematicko-apercepční test (TAT)

Kurz seznámí se základními principy interpretace Tematicko-apercepčního testu. Důraz bude kladen na vyzývací charakteristiky testu, interpretační systémy, kazuistické ukázky. Kurz má přispět k rozvoji základních praktických dovedností v používání TAT.

Souhrnné informace

Rozsah kurzu: 16 vyučovacích hodin
Lektorka: PhDr. Táňa Fikarová, PhD.
Datum: 1. -2 . 12. 2018
Časy: sobota 9:00 – 18:00 (hodinová pauza na oběd), neděle 8:30 – 12:30
Místo: Komenského náměstí 2, Brno
Cena: 2099 CZK
Max. počet účastníků: 15
Ukončení registrace: 30. 11. 2018 v 17:00 nebo po naplnění kapacity
Kontaktní osoba: Dagmar Fořtová (info@duchaplnekurzy.cz)

Všichni účastníci získají osvědčení o absolvování kurzu.

Registrace

Registrace se provádí pomocí následujícího Google Formuláře:

Registrace na kurz Tematicko-apercepční test 1.12.2018

Formulář se automaticky deaktivuje po dosažení limitu účastníků.

Je možné, že příchozí maily budou označeny jako spam. Prosíme Vás, abyste tedy kontrolovali i tuto složku.

Popis metody

Tematicko-apercepční test (zkráceně TAT) je individuální projektivní test osobnosti, který využívá naraci klienta (příběhovost) k pochopení jeho vnitřního světa. Současné interpretační systémy TAT se zaměřují u jedince na: pojetí světa, percepci a myšlení, vztah k sobě a druhým, emoce, obranné mechanismy, zralost self.
Během vyšetření si tedy klademe tyto základní otázky:

1. Co příběhem klient sděluje? Jaké je poselství příběhu?
2. Jak je příběh kongruentní se stimulem?
3. Jakým způsobem je příběh rozvíjen?
4. Jaká je úroveň decentrace v interpersonálním prostoru?
5. Jaká je podoba emocí v příběhu?
6. Jaká je úroveň obranných mechanismů?

Obsah kurzu

Možnosti praktického využití TAT při psychodiagnostice, jeho postavení mezi projektivními metodami.
Posluchači se na kurzu seznámí s administrací a vyzývacími charakteristikami jednotlivých tabulí.
Těžištěm kurzu je seznámení s jednotlivými aktuálními interpretačními systémy: Interpersonální decentrací (S. R. Jenkins), Afektivní škálou (A. Thomas) a Manuálem obranných mechanismů (P.Cramer).
Součástí kurzu jsou kazuistické ukázky koncipované dle různých psychopatologických témat.

Podrobný obsah kurzu

  • praktický úvod do teorie osobnosti
  • postavení TAT v projektivní diagnostice,
  • validita a reliabilita TAT,
  • rozdíly a podobnosti TAT a Rorschachovy metody,
  • vyzývací charakter TAT tabulí,
  • Interpersonální decentrace (S. R. Jenkins)
  • Afektivní škála (A. Thomas)
  • Manuál obranných mechanismů (P. Cramer)
  • Kazuistiky (s přihlédnutím k převládající psychopatologii u klienta).

Lektorka

Vystudovala jsem jednooborovou psychologii na FF MU. Po dobu 5 let jsem pracovala jako psycholožka ve Fakultní nemocnici u sv. Anny a Fakultní nemocnici Brno. Zde jsem získala zkušenosti s poradenstvím a psychoterapií dětí i dospělých. Dlouhodobě se věnuji studiu a výuce diagnostiky (zejména projektivních metod). Aktuálně pracuji jako odborná asistentka na Pedagogické fakultě MU a externě spolupracuji s FSS MU, jako supervizor projektivních psychodiagnostických metod spolupracuji s Psychiatrickou nemocnicí Havlíčkův Brod. Rovněž poskytuji supervizi kolegům v oblasti psychodiagnostiky. Od roku 2010 provozuji soukromou psychologickou praxi Terapie pod Špilberkem.
Jsem členkou Rorschachovy společnosti. TAT se věnuji výzkumně i klinicky, spolueditovala jsem monografii Tematicko-apercepční test: interpretační perspektivy. 1. vyd. Nové Zámky: Psychoprof, s.r.o, 2012.