Práce s dětskou kresbou

Seznámení s nejběžnějšími kresebnými metodami vhodnými pro práci s dětmi, jejich administrací a možnostmi interpretace.

Kde: ZŠ Herčíkova 19, Brno, 612 00

Cena: 1650 CZK

Dětská kresba

Souhrnné informace

Rozsah kurzu: 16 vyučovacích hodin

Lektor: Mgr. Zdeněk Altman

Datum: 30.9. – 1.10.2017 (sobota + neděle)

Časy: sobota 9:00 – 18:00, neděle 8:30 – 14:00

Max. počet účastníků: 22

Registrace: již spuštěna

Ukončení registrace: 29.9.2017 v 17:00 (nebo po naplnění kapacity)

Kontaktní osoba: Dagmar Fořtová (info@duchaplnekurzy.cz)

Všichni účastníci získají osvědčení o absolvování kurzu.

Registrace

Registrace se provádí pomocí následujícího Google Formuláře:

Registrace na kurz Práce s dětskou kresbou 29.9.2017

Formulář se automaticky deaktivuje po dosažení limitu účastníků.

Je možné, že příchozí maily budou označeny jako spam. Prosíme Vás, abyste tedy kontrolovali i tuto složku.

Obsah kurzu

Možnosti praktického využití dětské kresby při psychodiagnostice – pohled na kresbu jako příležitost nahlédnout do jinak jen obtížně dostupného vnitřního světa dítěte.

S dětskou kresbou ale nelze pracovat mechanicky. Při interpretaci je vždy zapotřebí každou kresbu zasazovat do co nejširších souvislostí a s dítětem o kresbě hovořit. Optimální je pracovat s celou sérií různých kreseb.

Posluchači se na kurzu seznámí s nejběžnějšími kresebnými metodami vhodnými pro práci s dětmi, jejich administrací a možnostmi interpretace – zejména kresba rodiny a začarované rodiny, kresby postavy (vývojový i projektivní test), stromu a volná kresba.

Těžiště kurzu je postaveno na řadě ukázek kreseb různých dětí z poradenské i klinické praxe a kombinaci více různých kresebných metod.

Podrobněji k obsahu kurzu

 • Specifické znaky dětské kresby
 • Zdroje obtíží při interpretaci dětských kreseb
 • Vývoj dětské kresby
 • Volná kresba jako vzorek chování i jako pohled do světa dětského vnímání a myšlení
 • Kresba rodiny a začarované rodiny
 • Kresba postavy jako vývojový test
 • Kresba stromu a postavy u dětí
 • Varovné znaky v kresbě: např. dítě v problémech (projevy úzkosti, potíží s pohlavní identitou, známky zneužívání, sociální zábrany), výchovné problémy (znaky agresivity), závažné psychické problémy (bizarní kresby)
 • Projevy organicity a sníženého intelektu v kresbě

Po celou dobu doplňováno zodpovídáním dotazů dle potřeb účastníků.

Lektor – Mgr. Zdeněk Altman

Vystudoval jsem jednooborovou psychologii FF UK. Mám dlouholetou praxi (12 let) v pedagogicko–psychologických poradnách, zabýval jsem se zejména výchovnými problémy v období dospívání. Nyní pracuji jako soukromý psycholog, věnuji se zejména lektorské činnosti, diagnostice a psychologickému poradenství.

V rámci lektorské činnosti přednáším a provádím psychologické výcviky v různých oblastech: např. pro vedoucí pracovníky, personalisty, odborné pracovníky ve školství, sportovní trenéry, politiky, úředníky magistrátu, širokou veřejnost apod. Zaměřuji se zejména na dovednosti potřebné pro práci s lidmi a aplikaci psychologických poznatků v praxi: např. výcviky komunikačních dovedností, zvládání konfliktů, umění sebeprezentace, sebepoznání, agresivita, stres, obrany proti manipulaci, výchovné problémy ajn.

V oblasti psychologické diagnostiky se zabývám prováděním výběrů a posuzování osob v rámci personálního poradenství (individuální diagnostika i Assessment Centre), odbornými konzultacemi v oblasti lidských zdrojů a personálními audity (Personnel Development Audit).

Vedle toho se věnuji diagnostice i teoreticky, zejména projektivním technikám.
Jsem autorem odborných příruček: Test stromu a Kresba postavy. Hodně se věnuji vedení odborných kurzů pro psychology věnovaných různým projektivním metodám.

Další zkušenosti – využití komunikačních dovedností v praxi: moderování (brainstorming), kvalitativní průzkum trhu (moderování skupin, analýzy výsledků), pomoc při řešení problémů a konfliktních situací (mediace), popularizace psychologie v médiích (vystoupení v rozhlase, TV, publikace v různých časopisech).

Základy krizové intervence tváří v tvář

Krizová intervence tváří v tvář je psychoterapeutická služba a pomoc v přímém kontaktu zaměřená na akutní potíže postiženého nebo jeho blízkých osob v naléhavých krizových situacích.

Kde: Komenského náměstí 2, Brno, 602 00
Cena: 6300,- CZK

Souhrnné informace

Rozsah kurzu: 48 vyučovacích hodin
Lektorský tým: Mgr. Vendula Kolářová, MUDr. Valerie Štáfková, MUDr. Gabriela Šivicová

Kurz je akreditován MPSV (celoživotní vzdělávání v sociálních službách).

Místo: Komenského náměstí 2, Brno, 602 00

Max. počet účastníků: 21

Začátek registrace: 30. 8. 2017 v 17:00

Ukončení registrace: 15. 3. 2018 v 17:00 (nebo po naplnění kapacity)

Kontaktní osoba: Dagmar Fořtová (info@duchaplnekurzy.cz)

Termíny

16. – 18. 3. 2018
18. – 20. 5. 2018

Časové schéma

 • pátek 14,00 – 20,00h (7 vyučovacích hodin)
 • sobota 8,30 – 19,15h (11 vyučovacích hodin, 1,5h pauza na oběd)
 • neděle 8,30 – 13,30h (6 vyučovacích hodin)

Celkem tedy 48 hodin (dva víkendy).

Registrace

Registrace bude provedena pomocí následujícího Google Formuláře:

Registrace na kurz Základy krizové intervence 16. 3. 2018

Tento formulář bude aktivován v čase začátku registrace (viz výše). Do té doby se bude jevit jako vypnutý! Zároveň se formulář automaticky deaktivuje po dosažení limitu účastníků.

Je možné, že příchozí maily budou označeny jako spam. Prosíme Vás, abyste tedy kontrolovali i tuto složku.

Komu je kurz určen

Stávajícím či začínajícím pracovníkům krizových a kontaktních center a dalších pomáhajících a zdravotnických profesí, kteří se při své práci setkávají s klienty v krizových situacích. Dále je vhodný pro ty, kteří se chtějí zdokonalit v komunikaci s lidmi nejen v krizových situacích a pro studenty humanitních oborů.

Forma kurzu

V kurzu využíváme kombinace teoretických a praktických bloků s větším důrazem na praktickou část. Témata a jednotlivé techniky obvykle přizpůsobujeme na místě požadavkům a potřebám jednotlivých účastníků. Zohledňujeme jejich zkušenosti a očekávání. Program rovněž flexibilně upravujeme dle únavy a energie skupiny. V úvodu kurzu účastníci obdrží skripta Krizové intervence.

Obsah kurzu

 • Definice krize, vznik a rozvoj krize, fáze krize
 • Symptomy krize, odhad závažnosti krize
 • Typy krizí
 • Druhy pomoci v krizových situacích
 • Principy a fáze krizové intervence
 • KI u jednotlivců, rodin, skupin
 • Práce s emocemi u klientů v krizi – úzkost, agrese, panika, pláč
 • Krize rodinných a partnerských vztahů
 • Akutní trauma a posttrauma
 • KI u chronických duševních onemocnění
 • Depresivní a suicidální klient
 • Zvládání obtížných klientů
 • Kazuistické příběhy a praktická část

Podmínky k získání akreditovaného osvědčení:
Nutná 90% docházka a složení závěrečné zkoušky.

Lektorky

MUDr. Gabriela Šivicová v letech 1996-1997 působila v psychiatrické léčebně Kosmonosy na příjmovém oddělení, gerontopsychiatrickém odd. a odd. akutních stavů. Následně v letech 1997-1998 pracovala jako sekundární lékařka na otevřeném oddělení Psychiatrického centra Praha v Praze. Od roku 1999 působí v KC RIAPS / 10 let jako vedoucí KC, nyní jako odborný garant pro psychiatrickou péči. Od r. 1998 vyučuje na FF UK Praha katedře psychologie.

Mgr. Vendula Kolářová od roku 1996 aktivně pracuje v telefonické krizové intervenci – LD Liberec, LD RIAPS, CKI Bohnice, Dona linka. Od roku 2001 pracovala jako psycholog v krizovém centru RIAPS v Praze. Od roku 2010 pracuje jako psychoterapeut pro oběti trestných činů v Bílém kruhu bezpečí. Od roku 2012 pracuje jako psycholog pro Zdravotnickou záchrannou službu Libereckého kraje. Zároveň se věnuje psychoterapii v privátní psychologické praxi v Liberci. Lektorské činnosti se věnuje od roku 1998 se zaměřením na oblasti sociálních služeb, školství a zdravotnictví.

Sandplay – Základní kurz pro práci s herním pískovištěm

Herní pískoviště je nonverbální nedirektivní terapeutická technika, která využívá smyslové zapojení a propojování činnosti obou hemisfér. Nabízí zajímavý potenciál pro práci nejen s dětmi, ale i dospělými.

Kde: Pekařská 44, Brno, 602 00

Cena: 2 499 CZK

ukazka-sandplay-1ukazka-sandplay-2

Souhrnné informace

Rozsah kurzu: 16 vyučovacích hodin

Lektorka: Mgr. Alžběta Michalčíková

Datum: 18. – 19. 5. 2019 (sobota + neděle)

Časy: sobota 8:30 – 17:30 (hodinová pauza na oběd), neděle 8:30 – 13:30

Místo: Pekařská 44, Brno  (kurz se uskuteční přímo v prostorech soukromé praxe lektorky)

Max. počet účastníků: 9

Začátek registrace: již spuštěna

Ukončení registrace: 17. 5. 2019 ve 23:59 (nebo po naplnění kapacity)

Kontaktní osoba: Dagmar Fořtová (info@duchaplnekurzy.cz)

Všichni účastníci získají osvědčení o absolvování kurzu.

Registrace

Registrace bude provedena pomocí následujícího Google Formuláře:

Registrace na kurz Sandplay 18. – 19. 5. 2019

Tento formulář bude aktivován v čase začátku registrace (viz výše). Do té doby se bude jevit jako vypnutý! Zároveň se formulář automaticky deaktivuje po dosažení limitu účastníků.

Popis metody

Sandplay (Sandspiel) je technika vytvořená v 50. a 60. letech 20. století švýcarskou psychoterapeutkou Dorou Kalff (1904-1990). Jde o terapeutické pískoviště, v němčině Sandspiel, v angličtině Sandplay, což znamená doslovně „hra na písku“ a je považována za velice užitečný nástroj a pomocníka při terapeutické práci. S metodou se zatím v ČR nesetkáme příliš často, ale v poslední době je díky jejímu velkému potenciálu využívána stále větším počtem terapeutů, kteří ji vnímají a používají jako velice účinnou a to nejen pro práci s dětmi, ale i dospělými.  Jde o nonverbální nedirektivní techniku, která využívá smyslové zapojení, propojování činnosti obou hemisfér. Je to expresivní a projektivní  způsob psychoterapie, která zahrnuje přístup a zpracování inter i intra personálních témat, kdy je v čele klient, který je facilitován trénovaným terapeutem.

Obsah kurzu

Seznámení s metodou, výhody a možnosti jejího využití, její omezení, požadavky na terapeuta s důrazem na způsob zacházení s metodou, základní postupy a principy, možnosti práce, využití různých teoretických přístupů, kazuistické ukázky.

Kurz probíhá formou workshopu a sebezkušenostní práce s metodou. Součástí je doplnění teoretickým a strukturovaným rámcem, který přiblíží techniku a podstatu práce se Sandspielem. Nabízí praktickou práci se Sandspielem, imaginativní práci, protagonistické ukázky práce, zážitek pozic pozorovatel /terapeut/klient při společné práci ve skupinách, diskuzi a otevřený přístup k otázkám a potřebám účastníků kurzu. Nejde o seminární formu a očekává se aktivní zapojení účastníků.

Podrobněji k obsahu kurzu

 • Vznik Sandspielu
 • Metoda – využití
 • Popis metody – technické představení metody, miniatury, pískoviště…
 • Kontakt s pískovištěm – imaginace
 • Skupinová práce s pískovištěm – volba miniatur, zážitek individuálního prožívání, kazuistiky
 • Individuální sebezkušenostní práce – protagonistická ukázka pod vedením lektorky
 • Teoretická a praktická vodítka pro práci se Sandspielem
 • Vytváření pískoviště: průběh u klienta, průběh u terapeuta
 • Co s vytvořeným pískovištěm: postupy, možnosti
 • Kazuistiky
 • Práce ve skupinách – sebezkušenost
 • Společná práce s vytvořenými pískovišti: doplnění, diskuse, zpracování zážitku klienta, terapeuta i pozorovatele (vnímání, nápady, sdílení, v čem byla obtíž, kdy si kdo nevěděl rady, pocity, prožitek, interpretace)

Po celou dobu doplňováno zodpovídáním dotazů dle potřeb účastníků.

Lektorka

Mgr. Alžběta Michalčíková vystudovala jednooborovou psychologii FF MU a je klinickou psycholožkou s dlouholetou praxí. Působila na psychiatrických i psychoterapeutických odděleních v PN Brno-Černovice, mimo práce s dospělými pracovala i na stážích na dětských odděleních. Aktuálně pracuje jako klinická psycholožka v Centru kardiovaskulární a transplantační chirurgie v Brně a věnuje se pacientům před a po operačních zákrocích a ve své soukromé praxi pracuje s klienty v rámci psychoterapeutických konzultací.

Patří k lidem, které jejich profese nesmírně baví a zajímá. Psychoterapie je pro ni tvořivá práce. Využívá ráda práci se symboly, archetypy, představami, sny, mýty a pohádkami, kresbou a fantazií. Klientům nabízí v terapii práci s metodou SANDSPIEL, kterou považuje za velice užitečný a efektivní nástroj při terapeutické práci.

Pracuje a celoživotně se vzdělává v kontextu dvou psychodynamických terapeutických směrů: katatymně imaginativní psychoterapie a jungiánské analytické psychoterapie.
V rámci svého klinického a terapeutické vzdělávání absolvovala řadu kurzů a výcviků: Jungovsky orientovaná psychoterapie a KIP (pod vedení PhDr. L. Běťáka, Dr.med. Georga Glettlera, PhDr.D.Dufkové a dalších), arteterapie, Sandspiel (Mgr.P.Zach,3/2013), krizová intervence, adiktologie, psychosomatika, Spec.diferenciální diagnostika dospělých a další. Vlastní mimo jiné certifikáty pro práci s metodami a testy jako jsou Rorschach test, Hand test, MMPI-II, Baumtest, WJ Test of Cognitive Abilities, WAIS-III.

Ve chvíli konzultace není pro mne nic důležitějšího než klient a jeho příběh.

Kurz práce s terapeutickými kartami: Moře emocí; Karty s příběhy

Metaforické (asociativní) karty jsou užitečným a oblíbeným nástrojem pro práci s klienty a mají široké využití v psychoterapii, poradenství a koučování.

Kde: ZŠ Herčíkova 19, Brno

Cena: 1490 CZK

Terapeutické karty

Souhrnné informace

Rozsah kurzu: 8 vyučovacích hodin

Lektorky: Mgr. Lenka Tříletá, Mgr. Magda Shymon

Datum: 1. 4. 2017 (sobota)

Časy: 8:45 – 16:00 (45 minut pauza na oběd)

Max. počet účastníků: 14

Začátek registrace: středa 22. 2. 2017 v 17:00

Ukončení registrace: 31. 3. 2017 v 17:00 (nebo po naplnění kapacity)

Kontaktní osoba: Dagmar Fořtová (info@duchaplnekurzy.cz)

Všichni účastníci získají osvědčení o absolvování kurzu.

Registrace

Registrace bude provedena pomocí následujícího Google Formuláře:

Registrace na kurz práce s terapeutickými kartami 1. 4. 2017

Tento formulář bude aktivován v čase začátku registrace (viz výše). Do té doby se bude jevit jako vypnutý! Zároveň se formulář automaticky deaktivuje po dosažení limitu účastníků.

Popis metody

Metaforické (asociativní) karty jsou užitečným a oblíbeným nástrojem pro práci s klienty, mají široké využití a práce s nimi prostě baví. Pracují s nimi v PPP, psychiatrických léčebnách, školách, organizacích pro pěstounskou péči, soukromých praxích, vzdělávacích institucích, ale i ve věznicích nebo úřadech práce. Na kurzu se budeme učit pracovat se dvěma typy metaforických karet – Moře emocí a Karty s příběhy.

Karty můžete využít kupříkladu k:

 • navázání kontaktu s klientem a hledání významných témat,
 • odbourání strachu a nervozity, uvolnění atmosféry,
 • mapování zdrojů, kompetencí, hodnot, strategií zvládání,
 • otevření tématu silných stránek a rezerv klientů, vlastností, schopností, dovedností,
 • zmapování současného a budoucího stavu, cílů,
 • k mapování emocí a pocitů, k edukaci v této oblasti,
 • k podávání zpětné vazby a k spoustě dalších věcí, které vás napadnou.

Více informací o těchto kartách naleznete na následujících odkazech:
Moře emocí
Karty s příběhy

Obsah kurzu

Kurz je veden zážitkovou formou s potřebným minimem teorie. Pracuje se ve dvojicích, případně trojicích a skupině. V první polovině dne se dozvíte základní principy a způsoby, jak karty zapojit do práce s jednotlivci, rodinou či skupinou v oblasti psychoterapie a poradenství. V druhé polovině dne si vyzkoušíte vybrané techniky, které využijete kupříkladu v kariérovém poradenství či kariérovém koučování.

Lektorky

Mgr. Lenka Tříletá, psycholožka a terapeutka (www.portabrno.cz) a lektorka. Pracovala v krizovém centru, nyní je zaměstnaná v Dětské nemocnici, provozuje soukromou praxi a externě spolupracuje s Debrou ČR poskytující poradenství pro lidi s nemocí motýlích křídel. Pracuje s dětmi, rodinami i dospělými. Poskytuje krizové intervence, psychologické poradenství, systematickou psychoterapii i diagnostiku. Také se věnuje lektorování pro Institut celoživotního vzdělávání a pro b-creative. Absolvovala výcvik pro systematickou Gestalt psychoterapii a nyní absolvuje Solution focus, komplexní výcvik v terapii zaměřené na řešení. Má absolvovaný kurz krizové intervence, pokračuje v postgraduálním vzdělávání ve zdravotnictví. Několik let ve své práci využívá terapeutické pískoviště a Sandtray také školí.

Mgr. Magda Shymon, psycholožka, věnuje se také individuální terapii, koučování a kariérnímu poradenství. Absolvovala výcvik v rodinné systemické terapii a ukončila terapeutický výcvik se zaměřením na Gestalt psychoterapii. Je absolventkou výcviku v  systemickém koučování a NLP koučování. Založila lektorské a terapeutické pomůcky b-creative (www.b-creative.cz), školené karty jsou jejím dílem. V roce 2014 za ně získala Národní cenu kariérového poradenství. Pracovala na Vysokém učení technickém v Brně, kde se věnovala poradenství pro studenty, působí spolu s Lenkou Tříletou v soukromé praxi (www.portabrno.cz).

Test stromu (Baumtest)

Test stromu (Baumtest) je kresebná projektivně-výrazová technika, vhodná jako pomocná metoda při diagnostice.

Kde: Brno, bude upřesněno

Cena: 1699 CZK

Souhrnné informace

Rozsah kurzu: 16 hod (dvoudenní seminář v Brně)

Lektor: Mgr. Zdeněk Altman

Datum: 14. – 15. 4. 2018

Časy: sobota: 9:00 – 18:00, neděle: 8:30 – 13:15 (přizpůsobeno potřebám účastníků)

Max. počet účastníků: 22

Registrace již spuštěna

Ukončení registrace: 13. 4. v 17:00 (nebo po naplnění kapacity)

Kontaktní osoba: Dagmar Fořtová (info@duchaplnekurzy.cz)

Všichni účastníci získají osvědčení o absolvování kurzu.

Registrace

Registrace bude provedena pomocí následujícího Google Formuláře:

Registrace na kurz Test stromu (Baumtest) 14. 4. – 15. 4. 2018

Tento formulář bude aktivován v čase začátku registrace (viz výše). Do té doby se bude jevit jako vypnutý! Zároveň se formulář automaticky deaktivuje po dosažení limitu účastníků.

Popis metody

Test stromu (Baumtest, základním východiskem je práce K. Kocha) je kresebná projektivně – výrazová technika, vhodná jako pomocná metoda při diagnostice osobnosti dětí od cca 12 let a zejména dospělých. Patří u nás k nejpoužívanějším projektivním testům vůbec.

Kresba stromu umožňuje, při respektování základních omezení, komplexní pohled na osobnost v celé její složitosti a dynamice, zejména vlastní sebepojetí a schopnost prosadit se ve vnějším světě.

Obsah kurzu

Úvod do metody, možnosti využití, obecně výhody a nedostatky kresebných projektivně-výrazových metod, administrace, základní principy a postup při interpretaci, formální a obsahová analýza, vývoj dětské kresby, patologické projevy.

Kurz probíhá seminární formou, důraz je kladen zejména na otázku praktického využití probírané metody. Všechny probírané jevy jsou demonstrovány na konkrétních kresbách z praxe, provádí se podrobný rozbor řady zajímavých kreseb, včetně praktických cvičení pro posluchače.

V případě zájmu je možno věnovat určitý čas i rozboru kreseb z vlastní praxe posluchačů.

Lektor kurzu je autorem obsáhlé a zatím jediné české příručky „Test stromu“ (vydala PPPP, Ohradní 20, Praha 4, 140 00, v r. 1998 a 2002).

Podrobněji k obsahu kurzu

 • Zamyšlení nad širšími souvislostmi psychodiagnostiky
 • Výhody a nedostatky projektivních metod
 • Vztah kresby a osobnosti
 • Principy fungování kresebných technik jako výrazově-projektivních metod
 • Strom jako archetyp
 • Administrace
 • Formální analýza: pohled na kresbu jako výsledek činnosti, projevy obrany, velikost, umístění a způsob provedení kresby, práce s čarou, kvalita provedení, empirické srovnávání různých typů kreseb
 • Obsahová analýza: celkový dojem, symbolický význam detailů
 • Dětské kresby
 • Využití metody v klinické oblasti
 • Ukázky celé řady běžných (průměrných) i různých mimořádných kreseb

Doplňující materiály budou zaslány všem účastníkům v elektronické podobě před začátkem kurzu.

Kresba postavy (FDT)

Kresba postavy (FDT, základním východiskem je práce H. J. Baltrusche) je kresebná projektivně – výrazová technika, vhodná jako pomocná metoda při diagnostice osobnosti dospívajících a zejména dospělých, je vhodným doplňkem k testu stromu.

Kde: Brno, místo bude upřesněno

Cena: 1699 CZK

Souhrnné informace

Rozsah kurzu: 16 hod (dvoudenní seminář)

Lektor: Mgr. Zdeněk Altman

Datum: 27.- 28. 10. 2018

Časy: sobota: 9:00 – 18:00, neděle: 8:30 – 13:30 (přizpůsobeno potřebám účastníků)

Max. počet účastníků: 21

Registrace již spuštěna

Ukončení registrace: 26.10. v 17:00 (nebo po naplnění kapacity)

Kontakt: info@duchaplnekurzy.cz

Všichni účastníci získají osvědčení o absolvování kurzu.

Registrace

Registrace bude provedena pomocí následujícího Google Formuláře:

Registrace na kurz Kresba postavy 27. 10. – 28. 10. 2018

Formulář se automaticky deaktivuje po dosažení limitu účastníků.

Popis metody

Kresba postavy (FDT, základním východiskem je práce H. J. Baltrusche) je kresebná projektivně – výrazová technika, vhodná jako pomocná metoda při diagnostice osobnosti dospívajících a zejména dospělých, je vhodným doplňkem k testu stromu. Vedle poradenství je hojně využívána i v klinické psychologii. Nabízí pohled na základní osobnostní charakteristiky, přijetí vlastní psychosexuální identity i na postoj k opačnému pohlaví, různá selhání při kresbě postavy mohou signalizovat poruchy sebepojetí a jiné psychické poruchy.

Z obsahu kurzu

Možnosti využití kresebných projevů v psychodiagnostice, základní principy interpretace kreseb, možnosti projektivního využití kresby postavy u dětí konfrontace s testem stromu, výhody kresby dvou postav FDT (vypovídá o sebepojetí a vztahu k opačnému pohlaví), administrace a postup při interpretaci, hledání varovných signálů psychické nevyrovnanosti v kresbě („chybné úkony“ typické pro různé druhy psychických poruch). Pohled na kresby postav z výkonnostního hlediska jako pomocný indikátor „normality“. Orientační normy.

Kurz probíhá seminární formou, důraz je kladen zejména na otázku praktického využití probírané metody. Všechny probírané jevy jsou demonstrovány na konkrétních ukázkách, provádí se podrobný rozbor některých zajímavých kreseb včetně praktických cvičení pro posluchače. V případě zájmu je možno věnovat určitý čas i rozboru kreseb z vlastní praxe posluchačů.
Všichni účastníci obdrží obsáhlé materiály o Kresbě postavy v elektronické podobě. V roce 2011 publikoval lektor kurzu v Testcentru vlastní příručku Kresba postavy.

Podrobněji k obsahu kurzu

 • Úvod do práce s kresebnými projektivními metodami
 • Srovnání kresby postavy a testu stromu
 • Možnosti, výhody a nedostatky Kresby postavy
 • Administrace metody
 • Interpretace přístupu ke kresbě, celkového způsobu provedení, zacházení s detaily, obrany, různé stylizace apod.
 • Význam nejdůležitějších znaků na kresbě postavy, orientační normy
 • Práce s kresbou postavy z výkonnostního hlediska
 • Využití kresby postavy v klinické oblasti, možnosti využití pro diferenciální diagnózu
 • Ukázky celé řady běžných („průměrných“) i různých mimořádných až patologických kreseb
 • Podrobný rozbor různých typů zajímavých kreseb

Test ruky (TAR)

Test ruky (Hand test, autoři: Wagner, Bricklin a Piotrowski) je rychlá a relativně jednoduchá apercepční projektivní technika, vhodná jak pro celkovou diagnostiku osobnosti, tak i zejména poruch chování, agresivity apod. Je použitelná jak u starších dětí, tak i dospělých.

Kde: Komenského náměstí 2, Brno

Cena: 1699 CZK

Souhrnné informace

Rozsah kurzu: 16 hod (dvoudenní seminář v Brně)

Lektor: Mgr. Zdeněk Altman

Datum: 23.-24. 3. 2019

Časy: sobota: 9:00 – 18:00, neděle: ~8:30 – 13:00 (přizpůsobeno potřebám účastníků)

Max. počet účastníků: 22

Začátek registrace: již spuštěna

Ukončení registrace: 22.3. ve 23:59 (nebo po naplnění kapacity)

Kontaktní osoba: Dagmar Fořtová (info@duchaplnekurzy.cz)

Všichni účastníci získají osvědčení o absolvování kurzu.

Registrace

Registrace bude provedena pomocí následujícího Google Formuláře:

Registrace na kurz Test ruky 23 – 24. 3. 2019

Tento formulář bude aktivován v čase začátku registrace (viz výše). Do té doby se bude jevit jako vypnutý! Zároveň se formulář automaticky deaktivuje po dosažení limitu účastníků.

Je možné, že příchozí maily budou označeny jako spam. Prosíme Vás, abyste tedy kontrolovali i tuto složku.

Popis metody

Test ruky (Hand test, autoři: Wagner, Bricklin a Piotrowski) je rychlá a relativně jednoduchá apercepční projektivní technika, vhodná jak pro celkovou diagnostiku osobnosti, tak i zejména poruch chování, agresivity apod. Je použitelná jak u starších dětí, tak i dospělých.

Obsah kurzu

Seznámení s metodou, možnosti a omezení jejího využití, administrace, základní principy a postup při interpretaci, signování, návrhy doplňujících signatur, nové možnosti kvalitativní interpretace, podrobný rozbor řady konkrétních ukázek, praktická cvičení. Konfrontace s dalšími projektivními metodami, výhody kombinace více metod, rozbor konkrétních případů s použitím všech probíraných metod. V případě zájmu může být věnován prostor i nácviku komunikačních dovedností při administraci metody nebo rozboru protokolů testu ruky přinesených účastníky z jejich vlastní praxe.

Podrobněji k obsahu kurzu

 • Možnosti a nedostatky psychodiagnostiky a projektivních metod
 • Výhody Testu ruky, srovnání s ROR
 • Administrace
 • Vyhodnocení zacházení s tabulemi, množství a originality odpovědí apod.
 • Základní skórování – příklady typických odpovědí
 • Nové normy, kvantitativní vyhodnocení
 • Obsahové skóry, významy zvláštních projevů
 • Podnětový charakter karet
 • Varovné odpovědi v TAR, projevy agresivity
 • Ukázky a podrobný rozbor typických i pozoruhodných protokolů

Doplňující materiály budou zaslány všem účastníkům v elektronické podobě před začátkem kurzu.