Hypnóza – tajemství a skutečnost

Co je a co není hypnóza? Mohu také zažít hypnózu? Je hypnotický trans zajímavější než běžný spánek? Je možné skrze hypnózu přinutit někoho udělat něco, co by nikdy udělat nechtěl? Jak je vlastně možné využívat hypnózu v rozhovoru s druhým člověkem při směřování k pozitivním změnám v jeho životě? Jak to dělal Milton H. Erickson? Možná už toho o hypnóze hodně víte a možná se chcete dozvědět něco navíc. Především Vás ale jistě zláká osobní zkušenost, skrze kterou můžete na práci Vašeho nevědomí nahlížet zcela novým způsobem.

Kde: ZŠ Herčíkova 19, Brno

Cena: 2450 CZK

Souhrnné informace

Rozsah kurzu: 16 vyučovacích hodin

Lektor: Mgr. Daniel Žahour

Datum: 25. – 26. 3. 2017 (sobota + neděle)

Časy: sobota 9:00 – 17:00, hodinová pauza na oběd
neděle: 8:30 – 15:00, půl hodinová pauza na oběd

Max. počet účastníků: 10

Začátek registrace: čtvrtek 9.2.2017 v 17:00

Ukončení registrace: 24.3.2017 v 17:00 (nebo po naplnění kapacity)

Kontaktní osoba: Dagmar Fořtová (info@duchaplnekurzy.cz)

Všichni účastníci získají osvědčení o absolvování kurzu.

Registrace

Registrace bude provedena pomocí následujícího Google Formuláře:

Registrace na kurz Hypnóza – tajemství a skutečnost 25. – 26. 3. 2016

Tento formulář bude aktivován v čase začátku registrace (viz výše). Do té doby se bude jevit jako vypnutý! Zároveň se formulář automaticky deaktivuje po dosažení limitu účastníků.

Obsah kurzu

Kurz je zaměřen prakticky. Převážná většina času v obou dnech bude věnována vlastnímu nácviku, cvičení ve dvojicích/trojicích či skupinové práci s následným review. Vhodné je pohodlné oblečení, ochota učit se novému a sdílet osobní prožitky uvnitř skupiny.

1. den

 • Hypnóza a hypnoterapie
 • Psychoterapeutický výcvik a kurzy o hypnóze
 • Koncept vědomí a nevědomí
 • Klasická hypnoterapie
 • Hypnabilita a její zkoušky
 • Indukce hypnózy
 • Sugesce a některé transové fenomény
 • Nedirektivní hypnoterapie Miltona H. Ericksona
 • Ernest L. Rossi – učení na buněčné, genetické úrovni

2. den

 • Provázení a vedení klienta
 • Komunikační hypnoterapie
 • Truismy, přímé a nepřímé sugesce, vazby a dvojné vazby
 • Metafory v hypnoterapii
 • Vybrané kazuistiky, video
 • Autohypnóza a autogenní trénink
 • Imaginace a vedení v transovém stavu

Po celou dobu doplňováno zodpovídáním dotazů dle potřeb účastníků.

Upozornění: Naučit se správně provádět hypnózu vyžaduje několik let intenzivního studia a nácviku. Proto, prosím, berte na vědomí, že náplní tohoto kurzu je především seznámení se základními fakty o hypnóze. Přestože součástí kurzu jsou praktické nácviky, jeho absolvováním se z Vás nestanou hypnoterapeuti.

Lektor – Mgr. Daniel Žahour

Působí jako psycholog v oblasti poradenské psychologie, školní psychologie, psychologie práce a řízení. Ve své soukromé praxi pracuje s klienty v rámci terapeutických konzultací při využití hypnózy nejčastěji s tématy osobních vztahů, odstraňování zlozvyků, závislostí, dosahování specifických cílů, redukci stresu, práci na osobním rozvoji, posilování vnitřní motivace apod. Při práci s klientem vychází především ze systemického a na řešení orientovaného přístupu. Vystudoval jednooborovou psychologii na MU v Brně, absolvoval psychoterapeutický výcvik Hypnotická i nehypnotická komunikační a strategická psychoterapie Miltona H. Ericksona pod vedením MUDr. F. Matušky, Kurz hypnózy u prof. PhDr. S. Kratochvíla, CSc. a další vzdělávání na poli komunikační a strategické psychoterapie a psychologické diagnostiky.

www.psycholog-zahour.cz