Psychosomatické poruchy a jejich psychoterapie

Kurz seznámí se základním pojetím psychosomatických poruch a terapeutických postupů, jež se využívají při jejich léčbě. Posluchačům budou nabídnuty možnosti práce s dospělými i dětskými pacienty s psychosomatickými poruchami a lékařsky nevysvětlitelnými příznaky (MUS – Medically Unexplained Symptoms). Kurz je teoreticky založen na aktuálním biopsychosociálním, holistickém přístupu k těmto obtížím.

Souhrnné informace

Cena: 2599 CZK

Rozsah kurzu: 16 vyučovacích hodin

Lektorky: PhDr. Táňa Fikarová, PhD.; Mgr. Kateřina Ingrová

Datum: 12. – 13. 5. 2018
Časy (so + ne):  9:00 – 12:30, 14:00 – 17:30

Místo: bude upřesněno (Brno)

Max. počet účastníků: 20

Začátek registrace: registrace již zahájena
Ukončení registrace: 11.5.2018 v 17:00 nebo po naplnění kapacity

Kontaktní osoba: Dagmar Fořtová (info@duchaplnekurzy.cz)

Všichni účastníci získají osvědčení o absolvování kurzu.

Registrace

Registrace bude provedena pomocí následujícího Google Formuláře:

Psychosomatické poruchy a jejich psychoterapie 12. – 13. 5. 2018

Tento formulář bude aktivován v čase začátku registrace (viz výše). Do té doby se bude jevit jako vypnutý! Zároveň se formulář automaticky deaktivuje po dosažení limitu účastníků.

Popis kurzu

Kurz je koncipován tak, aby se účastníci seznámili nejprve s projevy, příčinami a především funkcí psychosomatických projevů v kontextu klasifikace MKN-10. Následují témata věnovaná konkrétním způsobům práce s pacienty včetně sebezkušenosti. Část kurzu bude věnována specifické problematice psychosomatických obtíží u dětských pacientů.

Obsah kurzu

Posluchači se na kurzu seznámí s typologií psychosomatických onemocnění, jejich mechanismy vzniku, udržování a možnostmi jejich terapie v rámci bio-psycho-sociálního modelu.

K možné práci s lidmi s psychosomatickými obtížemi je nutné pochopení mechanismu vzniku a udržování obtíží. V kurzu bude kladen důraz na mezioborovou spolupráci odborníků, zejména lékařů, psychologů a fyzioterapeutů. Cílem kurzu je zejména zvýšit kompetence odborníků pracovat v praxi s touto problematikou.

Součástí kurzu jsou kazuistické ukázky koncipované dle různých psychosomatických témat. V případě zájmu mohou být pro dokreslení problematiky představeny profily psychosomatických pacientů v psychologických testových metodách.

Podrobný obsah kurzu
  • Typologie a klasifikace psychosomatických obtíží, vlastní zkušenosti účastníků s pacienty s touto problematikou
  • Imaginativní a relaxační techniky (práce s tělem) jako metody první volby při léčbě psychosomatických obtíží
  • Terapie zaměřená na regulaci emocí (mentalizace, reflektivní funkce)
  • Úvod do terapie využívající všímavost (mindfulness)
  • Jak vést rozhovor s psychosomatickým pacientem
  • Možnosti a limity práce psychologa s psychosomatickým pacientem
  • Psychosomatické obtíže u dětí
  • Kazuistické případy

Lektorky

PhDr. Táňa Fikarová, PhD.

Vystudovala jsem jednooborovou psychologii na FF MU. Po dobu 5 let jsem pracovala jako psycholožka ve Fakultní nemocnici u sv. Anny a Fakultní nemocnici Brno. Zde jsem získala zkušenosti s poradenstvím a psychoterapií dětí i dospělých. Dlouhodobě se věnuji studiu a výuce diagnostiky (zejména projektivních metod). Aktuálně pracuji jako odborná asistentka na Pedagogické fakultě MU a externě spolupracuji s FSS MU, jako supervizor projektivních psychodiagnostických metod spolupracuji s Psychiatrickou nemocnicí Havlíčkův Brod. Rovněž poskytuji supervizi kolegům v oblasti psychodiagnostiky. Od roku 2010 provozuji soukromou psychologickou praxi Terapie pod Špilberkem.

Mgr. Kateřina Ingrová

Studium jednooborové psychologie na FF MU jsem ukončila v roce 2001. Od roku 2008 jsem kandidátkou Brněnského institutu psychoterapie. Zkušenosti s psychodiagnostikou, poradenstvím a psychoterapií jsem získávala v rámci zaměstnání v uprchlickém zařízení MV ČR Zastávka, Pedagogicko-psychologické poradně v Břeclavi a Fakultní nemocnici Brno, kde působím dosud na odd. Dětské psychiatrie a klinické psychologie. Ve své práci se dlouhodobě věnuji zejména péči o klienty s psychosomatickými obtížemi. Externě spolupracuji s FSpS MU a IES Podané ruce. Psychologickou praxi (www.terapiepodspilberkem.cz) provozuji od r. 2012. Ve své praxi se věnuji dospělým i dětským klientům.