Muzikoterapeutický seminář

V první části semináře se seznámíte se švédskou FMT metodou, druhá část bude věnovaná kreativní kognitivně-behaviour orientované muzikoterapii. Workshop proběhne interaktivní, prožitkovou formou.

Kde: Brno, místo konání bude upřesněno
Cena:  600 CZK

Souhrnné informace

Rozsah kurzu: 6 vyučovacích hodin

Lektorka: PhDr. Katarína Grochalová

Datum: 11.11.2017

Čas: sobota 9:00 – 13:30

Max. počet účastníků: 14

Začátek registrace: již spuštěna
Ukončení registrace: 10.11.2017 v 17:00 nebo po naplnění kapacity

Kontaktní osoba: Dagmar Fořtová (info@duchaplnekurzy.cz)

Všichni účastníci získají osvědčení o absolvování semináře.

Registrace

Registrace bude provedena pomocí následujícího Google Formuláře:

Registrace na kurz Muzikoterapeutický seminář 11.11.2017

Tento formulář bude aktivován v čase začátku registrace (viz výše). Do té doby se bude jevit jako vypnutý! Zároveň se formulář automaticky deaktivuje po dosažení limitu účastníků.

Popis

Švédská FMT-metoda
FMT-metoda – Funktionsinriktad musikterapi – t.j. muzikoterapie zaměřená na rozvoj funkcí, založena Lasse Hjelmem (1925-2010), v Uppsale ve Švédsku. Jedná se o specifickou metodu neuro-muskulární, non-verbální, s individuální prací s klientem. Terapeutická intervence pomocí FMT-metody cíleně a vyváženě působí na oblast motorickou, senzorickou, emocionální a kognitivní. Non-verbalita vede k vlastní reakci, činnosti, myšlení a plánování klienta. Terapie pomocí FMT-metody je ve své rozvinuté formě náročná na řešení, ale není stresující. Její přesná struktura vytváří pro klienta pocit bezpečí a psycho-somatické uvolnění.
Podrobnější popis metody a využití v praxi najdete na stránkách: www.muzikoterapie.cz – rozhovory, anebo www.fmt-metoden.se – švédská a anglická verze.

Kreativní kognitivně-behaviour orientovaná muzikoterapie, verbální, skupinová
Při koncepci muzikoterapeutických technik se částečně inspiruji švédským programem MUISK – Musik inför skolan – tj. hudba u dětí předškolního věku. Přizpůsobila jsem aktivity našim podmínkám a vycházím z pozorování potřeb dětí a mladistvých, kteří vyžadují speciální péči. Jedná se o klienty s různým typem zdravotního postižení, včetně zrakových vad. Prezentace bude převážně prožitkovou formou, při níž ukážu styčné body FMT-metody s kognitivně-behaviour orientovanou muzikoterapií a vhodnost kombinace obou metod.

O lektorce

Katarína Grochalová, PhDr., je diplomovaný hudební terapeut FMT-metody. Studovala FMT-metodu na hudebně-terapeutickém institutu ve švédské Uppsale. Kromě toho absolvovala hudebně-terapeutický kurz M. Gerlichové v Praze, základní a první licenční kurz Tomatisovy metody ve Stockholmu a výcvik programu MUISK v Uppsale.

Pracuje jako hudební terapeut na SŠ, ZŠ a MŠ pro zrakově handicapované v Brně a věnuje se přednáškové činnosti. Je autorkou článků o FMT-metodě a příspěvku v publikaci Základy muzikoterapie – Grada, 2009. Je členkou asociace švédských muzikoterapeutů.