Proběhlé kurzy

Obranné mechanismy v psychoterapii a psychodiagnostice

Začátek: 30.11.2019

Konec: 1.12.2019

Místo konání: Komenského náměstí 2, Brno

Kurz seznámí se základním pojetím obranných mechanismů v kontextu diagnostiky a psychoterapie. Posluchačům budou představeny jednotlivé obranné mechanismy, bude objasněna jejich funkce v terapeutickém procesu a na kazuistických vinětách ukázána jejich projekce v diagnostických metodách (ROR, TAT).

Cena: 2 399 CZK

Sandplay

Začátek: 18.5.2019

Konec: 19.5.2019

Místo konání: Pekařská 44, Brno

Herní pískoviště je nonverbální nedirektivní terapeutická technika, která využívá smyslové zapojení a propojování činnosti obou hemisfér. Nabízí zajímavý potenciál pro práci nejen s dětmi, ale i dospělými.

Cena: 2499 CZK

7 Psychologů aneb jak to chodí v praxi

Datum: 13.4.2019

Místo konání: Komenského náměstí 2, Brno

Jsi student psychologie? Její absolvent, který se nemůže rozhodnout pro specializaci? Nebo Tě prostě jen zajímá, jak pracuje třeba takový vězeňský psycholog? Pokud ano, 7 Psychologů je akce pro Tebe! Přednáškový cyklus sedmi psychologů z různých psychologických oblastí, kteří Vás seznámí se základními informacemi a zajímavostmi ohledně své práce. Po množství teorie se konečně dozvíte, jak to chodí v praxi.

Cena: 699 CZK

Test ruky (TAR)

Začátek: 23.3.2019

Konec: 24.3.2019

Místo konání: Komenského náměstí 2, Brno

Test ruky (Hand test, autoři: Wagner, Bricklin a Piotrowski) je rychlá a relativně jednoduchá apercepční projektivní technika, vhodná jak pro celkovou diagnostiku osobnosti, tak i zejména poruch chování, agresivity apod. Je použitelná jak u starších dětí, tak i dospělých.

Cena: 1699 CZK

Kompletní krizová intervence

Začátek: 25.1.2019

Konec: 30.6.2019

Místo konání: Komenského náměstí 2, Brno

Krizová intervence je psychoterapeutická služba a pomoc zaměřená na akutní potíže postiženého nebo jeho blízkých osob v naléhavých krizových situacích.

Cena: 20 490 CZK

Tematicko-apercepční test

Začátek: 1.12.2018

Konec: 2.12.2018

Místo konání: Komenského náměstí 2, Brno

Kurz seznámí se základními principy interpretace Tematicko-apercepčního testu. Důraz bude kladen na vyzývací charakteristiky testu, interpretační systémy, kazuistické ukázky. Kurz má přispět k rozvoji základních praktických dovedností v používání TAT.

Cena: 2099 CZK

Kresba postavy (FDT)

Začátek: 27.10.2018

Konec: 28.10.2018

Místo konání: Brno

Kresba postavy (FDT, základním východiskem je práce H. J. Baltrusche) je kresebná projektivně – výrazová technika, vhodná jako pomocná metoda při diagnostice osobnosti dospívajících a zejména dospělých, je vhodným doplňkem k testu stromu.

Cena: 1699 CZK

Základy krizové intervence tváří v tvář

Začátek: 21.9.2018

Konec: 18.11.2018

Místo konání: Komenského náměstí 2, Brno

Krizová intervence tváří v tvář je psychoterapeutická služba a pomoc v přímém kontaktu zaměřená na akutní potíže postiženého nebo jeho blízkých osob v naléhavých krizových situacích.

Cena: 7199 CZK

Psychosomatické poruchy a jejich psychoterapie

Začátek: 12.5.2018

Konec: 13.5.2018

Místo konání: Brno

Kurz seznámí se základním pojetím psychosomatických poruch a terapeutických postupů, jež se využívají při jejich léčbě. Posluchačům budou nabídnuty možnosti práce s dospělými i dětskými pacienty s psychosomatickými poruchami a lékařsky nevysvětlitelnými příznaky (MUS – Medically Unexplained Symptoms). Kurz je teoreticky založen na aktuálním biopsychosociálním, holistickém přístupu k těmto obtížím.

Cena: 2599 CZK

Test stromu (Baumtest)

Začátek: 14.4.2018

Konec: 15.4.2018

Místo konání: Brno

Test stromu (Baumtest) je kresebná projektivně-výrazová technika, vhodná jako pomocná metoda při diagnostice.

Cena: 1699 CZK