7 Psychologů aneb jak to chodí v praxi

Jsi student psychologie? Její absolvent, který se nemůže rozhodnout pro specializaci? Nebo Tě prostě jen zajímá, jak pracuje třeba takový vězeňský psycholog? Pokud ano, 7 Psychologů je akce pro Tebe!

Přednáškový cyklus sedmi psychologů z různých psychologických oblastí, kteří Vás seznámí se základními informacemi a zajímavostmi ohledně své práce. Po množství teorie se konečně dozvíte, jak to chodí v praxi.

Kde: Komenského náměstí 2, Brno, 602 00
Kdy: 13. 4. 2019
Cena: 699 CZK

Souhrnné informace

Rozsah: 7 hodinových přednášek

Maximální počet účastníků: 50

Kontakt: info@duchaplnekurzy.cz

program

 • 9:00 – 10:00 – Mgr. Dagmar Fořtová – klinická psychologie se zaměřením na léčbu závislostí a práci v denním stacionáři pro psychotické klienty
 • 10:10 – 11:10 – Mgr. et Bc. Klára Procházková – školní psychologie
 • 11:20 – 12:20 – Mgr. Alžběta Michalčíková – psychologie zaměřená na somaticky nemocné – centrum kardiovaskulární a transplantační chirurgie
 • 12:20 – 13:45 – pauza na oběd
 • 13:45 – 14:45 – Mgr. et Bc. Michaela Pistulková Králová – pracovní psychologie
 • 14:55 – 15:55 – Mgr. Ivana Jakubeková – pedagogicko-psychologické poradenství
 • 16:05 – 17:05 – Mgr. Aneta Blahová – neuropsychologie
 • 17:15 – 18:15 – Mgr. Eva Vášová – vězeňská psychologie

Registrace

Registrace bude provedena pomocí následujícího Google Formuláře:

Registrace na přednáškový cyklus 7 Psychologů aneb jak to chodí v praxi

Formulář se automaticky deaktivuje po dosažení limitu účastníků.

Je možné, že příchozí maily po registraci budou označeny jako spam. Prosíme Vás, abyste tedy kontrolovali i tuto složku.

Komu je přednáškový cyklus určen

Přednáškový cyklus je vhodný pro všechny studenty a absolventy oboru Psychologie, kteří se chtějí zorientovat na své profesní cestě. Dále je určen zájemcům o tento obor a všem ostatním, kteří se chtějí dozvědět více informací o práci psychologa.

Forma

Cyklus bude probíhat formou přednášek jednotlivých psychologů, na závěr každé přednášky bude poskytnut prostor pro dotazy/diskuzi.

Obsah jednotlivých přednášek

Na každé přednášce se dozvíte, jaká je konkrétní náplň práce psychologů na jednotlivých pracovištích, co běžně řeší, s jakými případy se setkávají a s jakými problémy se při práci potýkají. Také se dozvíte, jak vypadá jejich typický den a s kým na pracovišti spolupracují. Získate informace o tom, jaká byla jejich očekávání, když se o zaměstnání ucházeli a jaká je realita. Zároveň zazní i doporučení toho, co je důležité k získání této práce (např. vhodné kurzy) a jaké jsou možnosti dalšího profesního růstu (např. informace o atestaci, apod.).

Přednášející

Mgr. Dagmar Fořtová – klinická psychologie se zaměřením na léčbu závislostí a práci v denním stacionáři pro psychotické klienty
 • vystudovala jednooborou psychologii na FF MU, momentálně pokračuje ve studiu a připravuje se na rigorózní zkoušku
 • je zařazena do specializační průpravy v klinické psychologii, která bude ukončena atestací. V rámci studia absolvovala dlouhodobou stáž v Psychiatrické nemocnici Brno na stanici pro mužskou klientelu se zaměřením na akutní a v omezené míře i intenzivní psychiatrickou péči o duševně nemocné
 • nyní pracuje v Psychiatrické nemocnici Bohnice na oddělení pro ženy léčící se ze závislosti na návykových látkách a dále na denním stacionáři určeném pro pacienty s duševním onemocněním z okruhu psychóz. Rovněž pracuje v psychologické ambulanci PN Bohnice.
 • je frekventantkou Systematického psychoterapeutického výcviku v Gestalt terapii a v rámci dalšího vzdělávání absolvovala Kurz kompletní krizové intervence, kurz Rorschachovy metody, Psycholog ve zdravotnictví, Tematicko-apercepční test, Hand Test a další.
Mgr. et Bc. Klára Procházková – školní psychologie
 • vystudovala obory Psychologie a Sociální pedagogika a poradenství na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně. Během studií pracovala jako vedoucí Dobrovolnického centra Ratolest Brno.
 • od roku 2012 se věnuje lektorování zážitkových a preventivních programů. V letech 2014-2018 působila jako školní psycholožka na ZŠ Horácké nám. v Brně.
 • absolvovala mj. Kurz kompletní krizové intervence, kurz Psycholog ve zdravotnictví a základní tříletou část somaticky zaměřeného psychoterapeutického výcviku v metodě Biosyntéza (2015-2018).
 • v rámci své praxe se věnuje zejména dětem, dospívajícím a jejich rodinám. V současné době je na rodičovské dovolené.
Mgr. Alžběta Michalčíková – psychologie pro somaticky nemocné
 • vystudovala jednooborovou psychologii FF MU a je klinickou psycholožkou s dlouholetou praxí
 • působila na psychiatrických i psychoterapeutických odděleních v PN Brno-Černovice, mimo práce s dospělými pracovala i na stážích na dětských odděleních
 • aktuálně pracuje jako klinická psycholožka v Centru kardiovaskulární a transplantační chirurgie v Brně a věnuje se pacientům před a po operačních zákrocích
 • ve své soukromé praxi pracuje s klienty v rámci psychoterapeutických konzultací
 • pracuje a celoživotně se vzdělává v kontextu dvou psychodynamických terapeutických směrů: katatymně imaginativní psychoterapie a jungiánské analytické psychoterapie
 • v rámci svého klinického a terapeutické vzdělávání absolvovala řadu kurzů a výcviků: Jungovsky orientovaná psychoterapie a KIP (pod vedení PhDr. L. Běťáka, Dr.med. Georga Glettlera, PhDr.D.Dufkové a dalších), arteterapie, Sandspiel (Mgr.P.Zach,3/2013), krizová intervence, adiktologie, psychosomatika, Spec.diferenciální diagnostika dospělých a další.
Mgr. et Bc. Michaela Pistulková Králová – pracovní psychologie
 • vystudovala jednooborovou psychologii na FF MU a zároveň obor Sociální pedagogika na PedF MU
 • v posledních letech se profiluje především v oblasti pracovní psychologie. Zároveň má zkušenosti i s výkonem práce sociální pracovnice v nízkoprahovém zařízení pro děti a mládež
 • přes tři roky působila v poradně Bílého kruhu bezpečí s obětmi trestných činů. Do oblasti pracovní psychologie se dostala přes agenturu Motiv P, kde se přes 3 roky věnovala vzdělávání dospělých, psychodiagnostice, koučinku, assessment a development centrům, kariérním konzultacím
 • aktuálně působí v ČSOB v útvaru HR, kam nastupovala na pozici recruitera pro jižní Moravu. Nyní již více než rok vede 10členný tým recruiterů, kteří působí v ČSOB po celé republice
 • v rámci dalšího vzdělávání absolvovala Kurz krizové intervence, Cílevědomý koučink, vzdělávání zaměřené na vedení assessment center, development center, behaviorální interview, poskytování zpětné vazby a další.
Mgr. Ivana Jakubeková – pedagogicko-psychologické poradenství
 • vystudovala jednooborovou psychologii na FF MU v Brně.
 • v minulosti pracovala v krizovém centru pro děti a dospívající v Brně. Absolvovala množství stáží a praxí na odborných pracovištích.
 • stála při zrodu projektu na podporu rozvoje kognitivních funkcí Mentem
 • pracovala pro Českou diakonii. Nyní pracuje v Oblastní pedagogicko-psychologické poradně Vyškov, pracoviště Blansko, kde se věnuje diagnostice a poradenství
 • provozuje soukromou psychologickou praxi.
Mgr. Aneta Blahová – neuropsychologie
 • původně šla studovat žurnalistiku a psychologii si přibrala jen mimochodem. Obor ji ale chytil natolik, že na magisterském studiu už pokračovala jen na psychologii.
 • během vysoké školy se jí narodily dvě děti, takže si dala krátkou pauzu. Pracovat začínala v soukromé psychologické ambulanci, ale krátce poté přešla na Oddělení klinické psychologie u Svaté Anny v Brně, kde pracuje doteď
 • provozuje malou soukromou praxi zaměřenou především na práci s hendikepovanými dětmi a jejich rodinami
 • toto téma ji provází také v soukromém životě i v dalším studiu Neurověd na Lékařské fakultě Masarykovy univerzity v Brně. Tématem její disertační práce je Raná psychodiagnostika dětí s neurologickým onemocněním projevujícím se zejména motorickým opožděním vývoje.
Mgr. Eva Vášová – vězeňská psychologie
 • vystudovala jednooborovou psychologii na FF MU
 • pracuje ve vězeňské službě jako psycholog v Ústavu pro výkon zabezpečovací detence, kde se setkává s pachateli násilných trestných činů s duševním onemocněním. Jedná se převážně o lidi s psychotickým onemocněním, poruchami osobnosti, mentální retardací a sexuálními deviacemi.
 • je na konci Na osobu zaměřeného psychoterapeutického výcviku
 • studuje doktorské studium, kde se zaměřuje na sexualitu žen ve výkonu trestu odnětí svobody
 • má za sebou úspěšně absolvovaný Kurz kompletní krizové intervence, Psycholog ve zdravotnictví, Řešení konfliktů, TAT, Hand test, a další.