Základní přístupy a principy v katatymně imaginativní psychoterapii

KIP patří do velké skupiny dynamicky orientovaných psychoterapií a k terapeutickým postupům s nejširším užitím. Kurz vás seznámí se základními teoretickými východisky a principy, zažijete proces imaginace sebezkušenostně a přiblížíte si tak, jaký má vliv na prožívání člověka při psychoterapeutickém procesu.

Kde: Pekařská 44, Brno
Cena:  2 499 Kč

Souhrnné informace

Rozsah kurzu: 16 vyučovacích hodin

Lektorka: Mgr. Alžběta Michalčíková

Datum: 21. – 22. 11. 2020

Časy: sobota 8:30 – 17:30 (hodinová pauza na oběd), neděle 8:30 – 13:30

Max. počet účastníků: 9

Ukončení registrace: 20. 11. 2020 v 17:00 nebo po naplnění kapacity

Kontaktní osoba: Dagmar Fořtová (info@duchaplnekurzy.cz)

Všichni účastníci získají osvědčení o absolvování kurzu.

Registrace

Registrace se provádí pomocí následujícího Google Formuláře:

Registrace na kurz Základní přístupy a principy v katatymně imaginativní psychoterapii 21. 11. 2020

Formulář se automaticky deaktivuje po dosažení limitu účastníků.

Je možné, že příchozí maily budou označeny jako spam. Prosíme Vás, abyste tedy kontrolovali i tuto složku.

Popis

KIP nabízí v mnoha ohledech více než převážně verbální postupy, a to možnost cíleného a účinného řízení regresivních procesů – díky zcela specifickému technickému repertoáru podněcuje, podporuje a vyvolává proces symbolizace, což je podstatným předpokladem pro případné strukturální osobnostní změny. Implikuje orientaci na jednání, protože v imaginativní rovině jde nepřetržitě o aktivitu. KIP je léčebný postup, jehož teoretické pozadí je sice ovlivněno psychoanalýzou, avšak terapeutický setting se od ní významně liší. Terapeut doprovází denní snění takříkajíc „in statu nascendi“ (C.G.Jung) – terapeut je v každém okamžiku s klientem v kontaktu. KIP prokázala účinnost, která odpovídá dnešním standardům. V posledních letech stále vzrůstá význam imaginace jako média pro psychoterapeutické procesy, zvláště v kontextu terapie traumatu.

(S použitím Hanscarl Leuner, Katatymně imaginativní psychoterapie, 2007)

Obsah kurzu

Seznámení s katatymně imaginativní psychoterapií, výhody a možnosti jejího využití včetně kontraindikace, základní postupy a principy možnosti práce, průběh rozvíjení kreativním a individuálním způsobem, kazuistické ukázky.

Kurz probíhá formou workshopu i sebezkušenostní práce s metodou. Součástí je doplnění teoretickým a strukturovaným rámcem, který přiblíží techniku a podstatu práce s imaginacemi. Nabízí seznámení s podstatou symbolické imaginativní práce, protagonistické ukázky práce, zážitek pozic pozorovatel/klient při společné práci, dále diskuzi a otevřený přístup k otázkám a potřebám účastníků kurzu. Nejde pouze o seminární formu a očekává se aktivní zapojení účastníků.

Kurz rozhodně nesměřuje k možnosti, aby absolventi kurzu mohli KIP provádět. Jde pouze o poskytnutí širšího a hlubšího poznání principů tohoto psychoterapeutického procesu a získání teoretických základů.

Podrobněji k obsahu kurzu

 • Vznik katatymně imaginativní psychoterapie (KIP), H.Leuner
 • Využití KIP
 • Imaginace a proces symbolizace
 • Denní sen
 • Sebezkušenost – imaginace – propracování vlastní sebezkušenosti
 • Terapie – setting
 • Teoretický rámec: metodické kroky, princip věkové regrese, co jsou to stupně a motivy, principy práce terapeuta – intervenční techniky, doprovázení denního snu
  co je to asociativní postup a aktivace zdrojů, přenos a protipřenos, fokusing
 • Individuální sebezkušenostní práce – protagonistická ukázka pod vedením lektorky
 • Kazuistiky

Po celou dobu doplňováno zodpovídáním dotazů dle potřeb účastníků.

Lektorka

Ve chvíli konzultace není pro mne nic důležitějšího než klient a jeho příběh.

Mgr. Alžběta Michalčíková vystudovala jednooborovou psychologii FF MU a je klinickou psycholožkou s dlouholetou praxí. Působila na psychiatrických i psychoterapeutických odděleních v PN Brno-Černovice, mimo práce s dospělými pracovala i na stážích na dětských odděleních. Aktuálně pracuje jako klinická psycholožka v Centru kardiovaskulární a transplantační chirurgie v Brně, kde se věnuje pacientům před a po operačních zákrocích. Mimo to ve své soukromé praxi pracuje s klienty v rámci psychoterapeutických konzultací.

Patří k lidem, které jejich profese nesmírně baví a zajímá. Psychoterapie je pro ni tvořivá práce. Využívá ráda práci se symboly, archetypy, představami, sny, mýty a pohádkami, kresbou a fantazií. Klientům nabízí v terapii přístup KIP i práci s metodou Sandplay, které považuje za velice užitečný a efektivní nástroj při terapeutické práci.

Pracuje a celoživotně se vzdělává v kontextu dvou psychodynamických terapeutických směrů: katatymně imaginativní psychoterapie a jungiánské analytické psychoterapie. V rámci svého klinického a terapeutického vzdělávání absolvovala řadu kurzů a výcviků: výcvikový program pro analytickou psychologii a KIP (pod vedení PhDr. L. Běťáka, Dr.med. Georga Glettlera, PhDr. D.Dufkové a dalších), arteterapie, Sandspiel/Sandplay (Mgr.P.Zach, 3/2013, Dr.Mark Pearson a Helen Wilson, Expressive Therapies Institut of Australia), krizová intervence, adiktologie, psychosomatika, Spec.diferenciální diagnostika dospělých a další. Vlastní mimo jiné certifikáty pro práci s metodami a testy jako jsou Rorschach test, Hand test, MMPI-II, Baumtest, WJ Test of Cognitive Abilities, WAIS-III.

psychoterapie-brno.weebly.com