Sandplay – Základní kurz pro práci s herním pískovištěm

Herní pískoviště je nonverbální nedirektivní terapeutická technika, která využívá smyslové zapojení a propojování činnosti obou hemisfér. Nabízí zajímavý potenciál pro práci nejen s dětmi, ale i dospělými.

Kde: Pekařská 44, Brno, 602 00

Cena: 2 499 CZK

ukazka-sandplay-1ukazka-sandplay-2

Souhrnné informace

Rozsah kurzu: 16 vyučovacích hodin

Lektorka: Mgr. Alžběta Michalčíková

Datum: 18. – 19. 5. 2019 (sobota + neděle)

Časy: sobota 8:30 – 17:30 (hodinová pauza na oběd), neděle 8:30 – 13:30

Místo: Pekařská 44, Brno  (kurz se uskuteční přímo v prostorech soukromé praxe lektorky)

Max. počet účastníků: 9

Začátek registrace: již spuštěna

Ukončení registrace: 17. 5. 2019 ve 23:59 (nebo po naplnění kapacity)

Kontaktní osoba: Dagmar Fořtová (info@duchaplnekurzy.cz)

Všichni účastníci získají osvědčení o absolvování kurzu.

Registrace

Registrace bude provedena pomocí následujícího Google Formuláře:

Registrace na kurz Sandplay 18. – 19. 5. 2019

Tento formulář bude aktivován v čase začátku registrace (viz výše). Do té doby se bude jevit jako vypnutý! Zároveň se formulář automaticky deaktivuje po dosažení limitu účastníků.

Popis metody

Sandplay (Sandspiel) je technika vytvořená v 50. a 60. letech 20. století švýcarskou psychoterapeutkou Dorou Kalff (1904-1990). Jde o terapeutické pískoviště, v němčině Sandspiel, v angličtině Sandplay, což znamená doslovně „hra na písku“ a je považována za velice užitečný nástroj a pomocníka při terapeutické práci. S metodou se zatím v ČR nesetkáme příliš často, ale v poslední době je díky jejímu velkému potenciálu využívána stále větším počtem terapeutů, kteří ji vnímají a používají jako velice účinnou a to nejen pro práci s dětmi, ale i dospělými.  Jde o nonverbální nedirektivní techniku, která využívá smyslové zapojení, propojování činnosti obou hemisfér. Je to expresivní a projektivní  způsob psychoterapie, která zahrnuje přístup a zpracování inter i intra personálních témat, kdy je v čele klient, který je facilitován trénovaným terapeutem.

Obsah kurzu

Seznámení s metodou, výhody a možnosti jejího využití, její omezení, požadavky na terapeuta s důrazem na způsob zacházení s metodou, základní postupy a principy, možnosti práce, využití různých teoretických přístupů, kazuistické ukázky.

Kurz probíhá formou workshopu a sebezkušenostní práce s metodou. Součástí je doplnění teoretickým a strukturovaným rámcem, který přiblíží techniku a podstatu práce se Sandspielem. Nabízí praktickou práci se Sandspielem, imaginativní práci, protagonistické ukázky práce, zážitek pozic pozorovatel /terapeut/klient při společné práci ve skupinách, diskuzi a otevřený přístup k otázkám a potřebám účastníků kurzu. Nejde o seminární formu a očekává se aktivní zapojení účastníků.

Podrobněji k obsahu kurzu

 • Vznik Sandspielu
 • Metoda – využití
 • Popis metody – technické představení metody, miniatury, pískoviště…
 • Kontakt s pískovištěm – imaginace
 • Skupinová práce s pískovištěm – volba miniatur, zážitek individuálního prožívání, kazuistiky
 • Individuální sebezkušenostní práce – protagonistická ukázka pod vedením lektorky
 • Teoretická a praktická vodítka pro práci se Sandspielem
 • Vytváření pískoviště: průběh u klienta, průběh u terapeuta
 • Co s vytvořeným pískovištěm: postupy, možnosti
 • Kazuistiky
 • Práce ve skupinách – sebezkušenost
 • Společná práce s vytvořenými pískovišti: doplnění, diskuse, zpracování zážitku klienta, terapeuta i pozorovatele (vnímání, nápady, sdílení, v čem byla obtíž, kdy si kdo nevěděl rady, pocity, prožitek, interpretace)

Po celou dobu doplňováno zodpovídáním dotazů dle potřeb účastníků.

Lektorka

Mgr. Alžběta Michalčíková vystudovala jednooborovou psychologii FF MU a je klinickou psycholožkou s dlouholetou praxí. Působila na psychiatrických i psychoterapeutických odděleních v PN Brno-Černovice, mimo práce s dospělými pracovala i na stážích na dětských odděleních. Aktuálně pracuje jako klinická psycholožka v Centru kardiovaskulární a transplantační chirurgie v Brně a věnuje se pacientům před a po operačních zákrocích a ve své soukromé praxi pracuje s klienty v rámci psychoterapeutických konzultací.

Patří k lidem, které jejich profese nesmírně baví a zajímá. Psychoterapie je pro ni tvořivá práce. Využívá ráda práci se symboly, archetypy, představami, sny, mýty a pohádkami, kresbou a fantazií. Klientům nabízí v terapii práci s metodou SANDSPIEL, kterou považuje za velice užitečný a efektivní nástroj při terapeutické práci.

Pracuje a celoživotně se vzdělává v kontextu dvou psychodynamických terapeutických směrů: katatymně imaginativní psychoterapie a jungiánské analytické psychoterapie.
V rámci svého klinického a terapeutické vzdělávání absolvovala řadu kurzů a výcviků: Jungovsky orientovaná psychoterapie a KIP (pod vedení PhDr. L. Běťáka, Dr.med. Georga Glettlera, PhDr.D.Dufkové a dalších), arteterapie, Sandspiel (Mgr.P.Zach,3/2013), krizová intervence, adiktologie, psychosomatika, Spec.diferenciální diagnostika dospělých a další. Vlastní mimo jiné certifikáty pro práci s metodami a testy jako jsou Rorschach test, Hand test, MMPI-II, Baumtest, WJ Test of Cognitive Abilities, WAIS-III.

Ve chvíli konzultace není pro mne nic důležitějšího než klient a jeho příběh.