Test stromu (Baumtest)

Test stromu (Baumtest) je kresebná projektivně-výrazová technika, vhodná jako pomocná metoda při diagnostice.

Kde: Brno, bude upřesněno

Cena: 1699 CZK

Souhrnné informace

Rozsah kurzu: 16 hod (dvoudenní seminář v Brně)

Lektor: Mgr. Zdeněk Altman

Datum: 14. – 15. 4. 2018

Časy: sobota: 9:00 – 18:00, neděle: 8:30 – 13:15 (přizpůsobeno potřebám účastníků)

Max. počet účastníků: 22

Registrace již spuštěna

Ukončení registrace: 13. 4. v 17:00 (nebo po naplnění kapacity)

Kontaktní osoba: Dagmar Fořtová (info@duchaplnekurzy.cz)

Všichni účastníci získají osvědčení o absolvování kurzu.

Registrace

Registrace bude provedena pomocí následujícího Google Formuláře:

Registrace na kurz Test stromu (Baumtest) 14. 4. – 15. 4. 2018

Tento formulář bude aktivován v čase začátku registrace (viz výše). Do té doby se bude jevit jako vypnutý! Zároveň se formulář automaticky deaktivuje po dosažení limitu účastníků.

Popis metody

Test stromu (Baumtest, základním východiskem je práce K. Kocha) je kresebná projektivně – výrazová technika, vhodná jako pomocná metoda při diagnostice osobnosti dětí od cca 12 let a zejména dospělých. Patří u nás k nejpoužívanějším projektivním testům vůbec.

Kresba stromu umožňuje, při respektování základních omezení, komplexní pohled na osobnost v celé její složitosti a dynamice, zejména vlastní sebepojetí a schopnost prosadit se ve vnějším světě.

Obsah kurzu

Úvod do metody, možnosti využití, obecně výhody a nedostatky kresebných projektivně-výrazových metod, administrace, základní principy a postup při interpretaci, formální a obsahová analýza, vývoj dětské kresby, patologické projevy.

Kurz probíhá seminární formou, důraz je kladen zejména na otázku praktického využití probírané metody. Všechny probírané jevy jsou demonstrovány na konkrétních kresbách z praxe, provádí se podrobný rozbor řady zajímavých kreseb, včetně praktických cvičení pro posluchače.

V případě zájmu je možno věnovat určitý čas i rozboru kreseb z vlastní praxe posluchačů.

Lektor kurzu je autorem obsáhlé a zatím jediné české příručky „Test stromu“ (vydala PPPP, Ohradní 20, Praha 4, 140 00, v r. 1998 a 2002).

Podrobněji k obsahu kurzu

 • Zamyšlení nad širšími souvislostmi psychodiagnostiky
 • Výhody a nedostatky projektivních metod
 • Vztah kresby a osobnosti
 • Principy fungování kresebných technik jako výrazově-projektivních metod
 • Strom jako archetyp
 • Administrace
 • Formální analýza: pohled na kresbu jako výsledek činnosti, projevy obrany, velikost, umístění a způsob provedení kresby, práce s čarou, kvalita provedení, empirické srovnávání různých typů kreseb
 • Obsahová analýza: celkový dojem, symbolický význam detailů
 • Dětské kresby
 • Využití metody v klinické oblasti
 • Ukázky celé řady běžných (průměrných) i různých mimořádných kreseb

Doplňující materiály budou zaslány všem účastníkům v elektronické podobě před začátkem kurzu.