Test ruky (TAR)

Test ruky (Hand test, autoři: Wagner, Bricklin a Piotrowski) je rychlá a relativně jednoduchá apercepční projektivní technika, vhodná jak pro celkovou diagnostiku osobnosti, tak i zejména poruch chování, agresivity apod. Je použitelná jak u starších dětí, tak i dospělých.

Kde: Komenského náměstí 2, Brno

Cena: 1699 CZK

Souhrnné informace

Rozsah kurzu: 16 hod (dvoudenní seminář v Brně)

Lektor: Mgr. Zdeněk Altman

Datum: 23.-24. 3. 2019

Časy: sobota: 9:00 – 18:00, neděle: ~8:30 – 13:00 (přizpůsobeno potřebám účastníků)

Max. počet účastníků: 22

Začátek registrace: již spuštěna

Ukončení registrace: 22.3. ve 23:59 (nebo po naplnění kapacity)

Kontaktní osoba: Dagmar Fořtová (info@duchaplnekurzy.cz)

Všichni účastníci získají osvědčení o absolvování kurzu.

Registrace

Registrace bude provedena pomocí následujícího Google Formuláře:

Registrace na kurz Test ruky 23 – 24. 3. 2019

Tento formulář bude aktivován v čase začátku registrace (viz výše). Do té doby se bude jevit jako vypnutý! Zároveň se formulář automaticky deaktivuje po dosažení limitu účastníků.

Je možné, že příchozí maily budou označeny jako spam. Prosíme Vás, abyste tedy kontrolovali i tuto složku.

Popis metody

Test ruky (Hand test, autoři: Wagner, Bricklin a Piotrowski) je rychlá a relativně jednoduchá apercepční projektivní technika, vhodná jak pro celkovou diagnostiku osobnosti, tak i zejména poruch chování, agresivity apod. Je použitelná jak u starších dětí, tak i dospělých.

Obsah kurzu

Seznámení s metodou, možnosti a omezení jejího využití, administrace, základní principy a postup při interpretaci, signování, návrhy doplňujících signatur, nové možnosti kvalitativní interpretace, podrobný rozbor řady konkrétních ukázek, praktická cvičení. Konfrontace s dalšími projektivními metodami, výhody kombinace více metod, rozbor konkrétních případů s použitím všech probíraných metod. V případě zájmu může být věnován prostor i nácviku komunikačních dovedností při administraci metody nebo rozboru protokolů testu ruky přinesených účastníky z jejich vlastní praxe.

Podrobněji k obsahu kurzu

  • Možnosti a nedostatky psychodiagnostiky a projektivních metod
  • Výhody Testu ruky, srovnání s ROR
  • Administrace
  • Vyhodnocení zacházení s tabulemi, množství a originality odpovědí apod.
  • Základní skórování – příklady typických odpovědí
  • Nové normy, kvantitativní vyhodnocení
  • Obsahové skóry, významy zvláštních projevů
  • Podnětový charakter karet
  • Varovné odpovědi v TAR, projevy agresivity
  • Ukázky a podrobný rozbor typických i pozoruhodných protokolů

Doplňující materiály budou zaslány všem účastníkům v elektronické podobě před začátkem kurzu.