Kresba postavy (FDT)

Kresba postavy (FDT, základním východiskem je práce H. J. Baltrusche) je kresebná projektivně – výrazová technika, vhodná jako pomocná metoda při diagnostice osobnosti dospívajících a zejména dospělých, je vhodným doplňkem k testu stromu.

Kde: Brno, místo bude upřesněno

Cena: 1699 CZK

Souhrnné informace

Rozsah kurzu: 16 hod (dvoudenní seminář)

Lektor: Mgr. Zdeněk Altman

Datum: 27.- 28. 10. 2018

Časy: sobota: 9:00 – 18:00, neděle: 8:30 – 13:30 (přizpůsobeno potřebám účastníků)

Max. počet účastníků: 21

Registrace již spuštěna

Ukončení registrace: 26.10. v 17:00 (nebo po naplnění kapacity)

Kontakt: info@duchaplnekurzy.cz

Všichni účastníci získají osvědčení o absolvování kurzu.

Registrace

Registrace bude provedena pomocí následujícího Google Formuláře:

Registrace na kurz Kresba postavy 27. 10. – 28. 10. 2018

Formulář se automaticky deaktivuje po dosažení limitu účastníků.

Popis metody

Kresba postavy (FDT, základním východiskem je práce H. J. Baltrusche) je kresebná projektivně – výrazová technika, vhodná jako pomocná metoda při diagnostice osobnosti dospívajících a zejména dospělých, je vhodným doplňkem k testu stromu. Vedle poradenství je hojně využívána i v klinické psychologii. Nabízí pohled na základní osobnostní charakteristiky, přijetí vlastní psychosexuální identity i na postoj k opačnému pohlaví, různá selhání při kresbě postavy mohou signalizovat poruchy sebepojetí a jiné psychické poruchy.

Z obsahu kurzu

Možnosti využití kresebných projevů v psychodiagnostice, základní principy interpretace kreseb, možnosti projektivního využití kresby postavy u dětí konfrontace s testem stromu, výhody kresby dvou postav FDT (vypovídá o sebepojetí a vztahu k opačnému pohlaví), administrace a postup při interpretaci, hledání varovných signálů psychické nevyrovnanosti v kresbě („chybné úkony“ typické pro různé druhy psychických poruch). Pohled na kresby postav z výkonnostního hlediska jako pomocný indikátor „normality“. Orientační normy.

Kurz probíhá seminární formou, důraz je kladen zejména na otázku praktického využití probírané metody. Všechny probírané jevy jsou demonstrovány na konkrétních ukázkách, provádí se podrobný rozbor některých zajímavých kreseb včetně praktických cvičení pro posluchače. V případě zájmu je možno věnovat určitý čas i rozboru kreseb z vlastní praxe posluchačů.
Všichni účastníci obdrží obsáhlé materiály o Kresbě postavy v elektronické podobě. V roce 2011 publikoval lektor kurzu v Testcentru vlastní příručku Kresba postavy.

Podrobněji k obsahu kurzu

  • Úvod do práce s kresebnými projektivními metodami
  • Srovnání kresby postavy a testu stromu
  • Možnosti, výhody a nedostatky Kresby postavy
  • Administrace metody
  • Interpretace přístupu ke kresbě, celkového způsobu provedení, zacházení s detaily, obrany, různé stylizace apod.
  • Význam nejdůležitějších znaků na kresbě postavy, orientační normy
  • Práce s kresbou postavy z výkonnostního hlediska
  • Využití kresby postavy v klinické oblasti, možnosti využití pro diferenciální diagnózu
  • Ukázky celé řady běžných („průměrných“) i různých mimořádných až patologických kreseb
  • Podrobný rozbor různých typů zajímavých kreseb